Posláním školy ART ECON je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu v neustále se měnícím světě a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Pomáhat studentům

Pomáháme studentům objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti a talent prostřednictvím studijních programů s vysokými standardy, které kombinují kritické myšlení a celostní přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době.

Plnit sny

Naším cílem není úspěšně složená maturitní zkouška, ale student, který ve svém životě vykonává své povolání s láskou a zároveň je za něj náležitě finančně ohodnocen, tak aby si mohl plnit své životní sny. Proto rádi dále sledujeme úspěchy svých studentů!

Uplatnit se

Dnes se na naší škole vyučují umělecké a ekonomické studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a nabízíme uchazečům také možnosti studia v denní i dálkové formě.

Odborné vzdělávání

Škola je vybavena učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, jazykovou laboratoří a učebnami výpočetní techniky. Výuka je zabezpečena stálým pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe.

Praktická příprava

Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. 30 % výuky tvoří odborná praxe na pracovištích ve smluvně zajištěných partnerských firmách a společnostech jako jsou banky, cestovní kanceláře, hotelové řetězce aj.

Mimoškolní aktivity

Součástí výuky jsou jazykové a tematicky zaměřené pobytové zájezdy do zahraničí. Škola je zapojena do programu Erasmus University Charter, který umožňuje studentům vykonávat stáže a studijní pobyty v zahraničí. Samozřejmostí jsou mezinárodně platné certifikáty Europass.

Vize

ART ECON je kvalitní střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů.

Naším cílem je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se. Věříme, že tyto schopnosti a vlastnosti připraví naše studenty tak, aby usilovali o další vzdělávací cíle a umožní jim, aby přispěly k prospěchu společnosti jako celku.

Jsme přesvědčeni, že:

Kvalitní vzdělávací program rozvíjí umělecký potenciál našich studentů.
Umění podporuje každého jednotlivce k práci tvůrčím, kooperativním způsobem, a zároveň podporuje nezávislé myšlení.
Studenti musí porozumět práci s technologiemi s cílem podpořit jejich schopnosti a budoucí postavení v technologicky rozvíjející se společnosti.
Nejlepší návyky a schopnost disciplíny pochází ze závazku ke sdíleným skupinovým cílům.
Studenti se učí nejlépe v participativní a kreativním prostředí, umístěném v pevném rámci vysokých standardů ve výuce a učení.
Studium by mělo být pro studenty zábavou a inspirací.

Historie školy

Dne 1. 9. 2019 došlo ke sloučení dvou středních odborných škol zřizovatele IF Holding, a. s. a to PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s. r. o. a ART ECON – Střední školy Praha. Tento dlouhotrvající záměr byl realizován s cílem vytvořit velkou, silnou a prestižní školu s kvalitním zázemím a silnou organizační strukturou. Nově tak vznikla škola ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

ART ECON – Střední škola, s.r.o.

Historický přehled

1946

Po sloučení a znárodnění velkých konfekčních továren v roce 1946 vznikl národní podnik Oděvní průmysl. Došlo ke spojení všech dřívějších učňovských zařízení pod názvem Podniková odborná škola n. p. Oděvní průmysl Prostějov.

1948

Změna názvu na Závodní učňovská škola.

1958

Odborné učiliště Oděvního průmyslu (závod 16 Oděvního průmyslu Prostějov).

1980

Střední odborné učiliště oděvní umožnilo vyučovat obory ukončené maturitní zkouškou – v podstatě zřízení střední školy.

1991

Střední odborné učiliště oděvní, příspěvková organizace (zřizovatel Ministerstvo průmyslu).

1994

Střední odborné učiliště oděvní přesunuto do akciové společnosti Oděvní průmysl, a.s. Prostějov.

1995

Soukromá střední odborná škola oděvní.

1996

Zahájena výuka uměleckých oborů.

1997

Zapsána do obchodního rejstříku Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.

1997

Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. (vznik společnosti – zápis do obchodního rejstříku 11. 9. 1997)

2000

Sloučení společností Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. a Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.
Nový název společnosti:
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště – oděvní, s.r.o.

2006

Střední škola oděvní Prostějov, s.r.o.

2010

ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o.
Nový název reflektuje zaměření školy na umělecké a ekonomické obory.

2013

ART ECON – Střední škola, s.r.o.

2015

Otevření pobočky ART ECON v Praze
Rozrůstáme se a expandujeme

stáváme se Fakultní školou PF UP Olomouc

2018

Zřízení pobočky ART ECON v Přerově

2019

Zrušení pobočky ART ECON v Praze – vznik nové školy ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o. sloučení se školou PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

Historický přehled

1992

vznik společnosti 31.7.1992 – PB – Střední škola managementu, s.r.o.
sídlo společnosti: K Sídlišti 840, Praha 4
ředitelka školy: PhDr. Dana Čapková

Obory vzdělání:
Pomaturitní studium
Podnikatelství
Obchodní management

Jednatelé:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka
Ing. Josef Sajaš

1993

Rozšiřujeme se o střední školu – Obchodní akademie
Podnikatelská banka, a.s vstupuje majetkově do společnosti

1994

Máme pobočku školy ve Vodňanech
V Praze 4 se rozšiřujeme o pobočku Na Planině.
sídlo společnosti:
Mendíků 1000, Praha 4

1995

V Praze 4 se rozrůstáme o pobočku Sdružení
Vlastníky školy jsou:
PhDr. Dana Čapková a Ing. Václav Červenka

1996

Jednatelé:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka

1997

Stěhujeme se do námi nově zrekonstruované a vybavené budovy
sídlo společnosti:
Nad Rokoskou 111/7,Praha 8

1998

Změna obchodního jména
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
Získali jsme akreditaci pro obory vyšší odborné školy:
Finanční poradenství
Sociální pojišťovnictví

2000

Rozšiřujeme obory VOŠ o Aplikace výpočetní techniky

2002

ředitelka školy Ing. Hana Kosová

2007

Rozšiřujeme obory VOŠ o Cestovní ruch

2009

ředitelka PhDr. Dana Čapková

2010

Rozšiřujeme obory VOŠ o Personální řízení

2013

Rozšiřujeme obory VOŠ o Žurnalistika a nová média
ředitelka Mgr. Marie Mikolášová

2017

Změna vlastníka – Delta schola invest, a.s.
jednatel: Mgr. Josef Kulíšek

2017

Změna vlastníka – IF Holding, a.s.
jednatel: Bc. Bohumil Pácl
ředitelka školy: PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

2018

ředitelem školy Mgr. Petr Procházka
jednatelkou školy PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

od 1. 9. 2019
ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.