art_over21

Studenti čtvrtých ročníků ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o., uskutečnili vernisáž výstavy s názvem

art_over21

,která se konala dne 28. 6. 2021 v areálu školy.

Studenti oborů Fotografie, Grafika v reklamní praxi a Grafika médií touto formou představili svá nejlepší díla za čtyři roky svého studia.