Evropská asociace finančního plánování – EFPA ČR

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu a certifikační autoritou pro profesní vzdělávání EFA EFP

Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti na finančním trhu a certifikační autoritou pro profesní vzdělávání EFA_EFP. Sdružuje špičkové poradce na českém a slovenském trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství v ČR a na Slovensku. V rámci působení na finančním trhu prosazuje etický kodex a jeho dodržování.

EFPA se dále podílí na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize,  a aktivně podporuje rozvoj finanční gramotnosti v rámci školského vzdělávacího systému ČR (mj. soutěž financnigramotnost.cz).

ART ECON a EFPA uzavřely spolupráci zejména pro rozvoj oboru vyššího odborného vzdělávání, oboru Finanční poradenství, v rámci něhož si budou studenti moci rozšířit kvalifikaci o absolutorium zkoušek s certifikací EFPA.

Studijní obor AE VOŠ Finanční poradenství