Přihlášky do 30. 11. 2019!

8. listopadu 2019
Artoviny

Upozorňujeme, že termín podání přihlášek na umělecké obory je do 30. 11. 2019!

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8-Libeň

Vyplňte přihlášku na SŠ.
Zvolte jeden z nabízených oborů.
Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře.
Vyplňte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků studia ZŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou ZŠ (razítko a podpis).
Společně s rodičem – zákonným zástupcem přihlášku podepište.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu školy

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení nejpozději do 14 dní před konáním talentové zkoušky zašle doporučenou poštou pozvánku ke zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Více informací naleznete zde.