Ředitelské volno 10. 1. 2020

od | Led 6, 2020

V souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů ředitelské volno na pátek 10. 1. 2020.