Absolutorium

Úspěšný absolvent VOŠ má právo používat označení diplomovaný specialista

Dokumenty k absolutoriu