Herní grafika

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Herní grafika

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her.

Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Grafický design se zaměřením na Herní grafiku
Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 29.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Roční školné:29000,-
Přihlášky do:30. listopadu 2022
Talentová zkouška:bude určen termín
Přijímaných žáků:20

Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v jiném městě.
Studium oboru v Prostějově

Charakteristika oboru

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky z odborného předmětu, jejíž součástí je zpracování samostatného projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. 

Studenti pracují např. v programech 3D Studio MAX, Adobe Indesign, Animate CC, After Effects CC, Photoshop, Google Sketchup a Brackets.

Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, psychologie propagace a reklamy, základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury tak, aby absolvent byl schopen realizovat samostatné zakázky i pracovat ve vývojářské firmě nebo v grafickém studiu. Současně studium poskytuje kvalitní přípravu pro úspěšné vykonání talentových zkoušek na vysoké školy s uměleckým designovým, grafickým, multimediálním nebo výtvarným zaměřením nebo odborné školy se zaměřením na herní design.

Zaměření

Absolvent je schopen samostatného i týmového vývoje počítačových her, ať již jde o návrhy a zpracování herních prvků, návrhy postav a prostředí, plakát, trailer, herní karty aj. Bude vybaven potřebnými znalostmi z oblasti programování grafiky, umělé inteligence, vytváření 2D i 3D grafického obsahu a implementace uživatelských rozhraní.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na umělecké VŠ se zaměřením na fotografickou a animační tvorbu, grafický design, propagační tvorbu nebo na VŠ s různým výtvarným zaměřením.

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Herní grafika 154.43 KB Náhled