Volby do Školské rady

16. září 2021 | Nezařazené

I.

Ředitel školy vyhlašuje opakovené volby do školské rady ART ECON – Střední školy a vyšší odborné školy, s.r.o

II.

Podle ustanovení čl. 2 Volebního řádu je funkční období členů školské rady tříleté (2021 – 2024)

V souladu s ustanovením čl. 2 Volebního řádu ze dne 14. 10. 2005 budou voleni:
2 členové do školské rady (zástupce za žáky)

III.

Ředitel školy v souladu s ustanovením čl. 4 VŘ jmenoval dne 13. 9. 2021 přípravný výbor ve složení:

 • Kristýna Valešová
 • Helena Mališová
 • Jiří Čábelka

IV.

V období od 13. do 15. 9. 2021 v souladu s ust. čl. 4 VŘ shromáždil přípravný výbor návrhy na kandidáty, přičemž navrženi byli:

 1. Dana Beránková, 1. FG (rodič)
 2. Jakub Šimák, 1. FG (rodič)
 3. Helena Prentice, 1. HG (rodič)

V.

Po konzultaci s přípravným výborem rozhodl ředitel školy dle čl. 6 VŘ, že opakované volby do školské rady:

 1. se budou konat ve středu 6. 10. 2021 v budově školy od 7:00 do 18:00 hod.
 2. budou tajné, přímé a rovné
 3. bude dne 6. 10. 2021 zajišťovat volební komise ve složení:
 4. Kristýna Valešová (vedoucí sekretariátu)
 5. Helena Mališová (provozní pracovnice školy)
 6. Jiří Čábelka (provozní pracovník školy)
 • volební komise zajistí samotný proces hlasování a následné sčítání hlasů a vyhotoví zápis z provedených voleb, přičemž tento zápis bude obsahovat volební výsledky.