Volby do školské rady 2021

7. října 2021 | Akce školy

Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady

Ve středu 6. 10. 2021 se konaly volby do Školské rady.

Výsledky voleb:

Beránková Dana, 1. FG                   11 hlasů
Prentice Helena, 1.HG                      9 hlasů
Šimák Jakub, 1. FG                          20 hlasů

Jelikož ani podruhé volby do školské rady nesplnily stanovený počet platných volebních lístků dle volebního řádu, ředitel školy dle §167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenoval do funkce Danu Beránkovou a Jakuba Šimáka jako zástupce za žáky.
 

Na řádný průběh voleb dohlížel po celou dobu konání voleb přípravný výbor, který pracoval ve složení: Čábelka, Valešová, Mališová.

V Praze dne 7. 10. 2021                                                

Ing. David Klouček, Dis.
zástupce ředitele