Volby do školské rady

14. září 2020 | Akce školy

Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady
Ve středu 16. 9. 2020 se konaly volby do Školské rady.                                     

Výsledky voleb:

Svobodová Dominika, 4. F                 27 hlasů
Závorková Anežka, 4. GM                   19 hlasů
Vavřinková Kateřina, 3. A                    9 hlasů
Mayová Daniela, rodič                        4 hlasy

Do Školské rady byly zvoleny Svobodová Dominika a Závorková Anežka.
Na řádný průběh voleb dohlížel po celou dobu konání voleb přípravný výbor, který pracoval ve složení: Čábelka, Kortusová, Mališová.

V Praze dne 18. 9. 2020                                                

Ing. David Klouček, DiS.
zástupce ředitele