Vyjádření ředitele školy k nastalé situaci

16. března 2020
Nezařazené

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu zavedení nouzového stavu a karantény v ČR očekávám dlouhodobější zavření všech škol v ČR. Situace se vyvíjí velice dynamicky a stejně tak bude reagovat vedení naší školy.

Všichni vyučující mají jasné pokyny a termíny pro zadávání domácích úkolů a pro online studium. Pro komunikaci s žáky primárně používají systém Bakaláři nebo pracovní emaily. Dále mají možnost využívat sdílený disk, vlastní telefon i další formy komunikace, na které jsou vyučující i žáci zvyklí.

Všechny vás chci poprosit o co nejintenzivnější spolupráci. Teď více než jindy je třeba dětem připomenout, jak důležitý je a bude jejich osobní přístup ke vzdělávání. Věřím, že jsou naši žáci zodpovědní mladí lidé, kteří tuto situaci nepodcení (neboť se nejedná o prázdniny) a budou připraveni na ověření nabytých vědomostí z období uzavření škol po opětovném otevření. Toto ověřování může probíhat i dálkově během uzavření školy. Zvláštní zřetel je a bude brán na maturitní ročníky a maturitní předměty.

Zatím nemáme žádné zprávy o tom, jak se v návaznosti na uzavření škol bude měnit harmonogram školního roku (maturity, přijímačky, praxe, klauzury atd.), a proto zatím budeme všichni pracovat tak, jako by se závazné termíny neměnily. Všechny chci ale ubezpečit, že při změnách harmonogramu budu postupovat co nejcitlivěji. Za nynější situaci nemůže škola, já ani vy. A tak k tomu budu i přistupovat.   O veškerých změnách budete co nejdříve informováni.

Velice oceňuji „rodinnou“ atmosféru naší školy, která se každý den projevuje. Děkuji rodičům za nynější spolupráci, kteří nám posílají podněty a odkazy na internetové zdroje online vyučování. Oceňuji i komunikaci mezi kantory a žáky. Věřím, že nynější nepříjemnou situaci zvládneme a společně vašim dětem (našim žákům) pomůžeme překonat absenci prezenčního studia tak, aby se jich dotkla co možná nejméně.

Na závěr chci všem popřát pevné zdraví a velkou míru zodpovědnosti a trpělivosti.

 

S pozdravem
Mgr. Petr Procházka
ředitel školy