Líbí se vám naše škola?

Vyměňte starou za novou!
  1. Zjistěte si telefonicky nebo mailem, zda je v daném oboru a ročníku k přestupu volná kapacita.
  2. Informujte se o podmínkách přestupu – zda budete muset konat talentovou zkoušku (jen pro umělecké obory), jaká je její náplň nebo zda vás čekají rozdílové zkoušky z některých předmětů (pro všechny obory). Tyto podmínky vycházejí z rozdílů mezi vaší současnou střední školou a naším vzdělávacím programem.
  3. Sjednejte si na sekretariátu školy osobní pohovor s členem vedení školy. Vyplňte žádost o přestup. K žádosti přiložte kopie vysvědčení z předchozího studia SŠ. 
  4. V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky (jen umělecké obory) vám bude předepsáno vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které jste doposud neabsolvoval při dosavadním studiu a jsou náplní nového oboru (pro všechny obory). Dostanete zadané úkoly a témata, ze kterých následně proběhne klasifikační zkouška. Můžete se dohodnout na individuálních konzultacích s našimi pedagogy, aby vám bylo vše jasné.
  5. Pokud jste úspěšně vykonal všechny rozdílové zkoušky, není už žádná překážka stát se studentem naší školy.