Přijímací řízení pro obor Finanční poradenství – VOŠ

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. vznikl unikátní projekt, který má za cíl skloubit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzdělávání a kariérním růstu studentů.

Kritéria přijímacího řízení pro obory vyššího odborného vzdělání

  1. Do oboru Finanční poradenství budou uchazeči přijímáni na základě motivačního pohovoru.

Řádně vyplněné přihlášky pro obor Finanční poradenství je třeba doručit na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím vlastní osobní datové schránky) a dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce do konce května 2022

Přijímací pohovory budou probíhat v červnu 2022. Konkrétní termín bude uchazeči sdělen spolu s potvrzením o odevzdání přihlášky.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy dne 1. července 2022.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ARTECON PRAHA SE ZAMĚŘUJE NA ROZVOJ A REALIZACI NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

Dokumenty ke stažení