Přijímací řízení ART

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (Grafika v reklamní praxi, Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií, Herní grafika)

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31.10.2020

Kritéria přijímacího řízení

 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bude zveřejněno do 31.10.2020. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 7-8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Průběh talentové zkoušky

FOTOGRAFIE V REKLAMNÍ PRAXI

 • fotografický úkol (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky).

GRAFIKA V REKLAMNÍ PRAXI

 • kompozice a kresba zátiší – uchazeč si donese kresebné potřeby (plastická guma, tužka nebo uhel), papíry poskytne škola.
 • kreativní úkol (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky). Uchazeč si donese nůžky, tuhé lepidlo, fixy, tužka, guma. Papíry a ostatní materiál poskytne škola.

HERNÍ GRAFIKA

 • kompozice a kresba zátiší – uchazeč si donese kresebné potřeby (tužka nebo uhel), papíry poskytne škola.
 • komix na zadané téma (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky). Uchazeč si donese kresebné potřeby: tužka, centropen, případně fixy nebo pastelky, papíry a ostatní materiál poskytne škola.

GRAFIKA MÉDIÍ

 • kompozice a kresba zátiší – uchazeč si donese kresebné potřeby (plastická guma, tužka nebo uhel), papíry poskytne škola.
 • kreativní úkol (zadání bude zveřejněno před zahájením zkoušky) uchazeč si donese nůžky, tuhé lepidlo, fixy, tužka, guma. Papíry a ostatní materiál poskytne škola.

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo