Nařízení vlády ČR

10. března 2020

Vážení rodiče, vážení studenti,

z důvodu přijetí opatření Vlády České republiky a vzhledem k přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 je od 11. 3. 2020 škola pro žáky a studenty do odvolání uzavřena.

Žáci a studenti školy budou plnit úkoly zadané jednotlivými vyučujícími formou samostudia. S vyučujícími budou komunikovat emailem, telefonicky nebo prostřednictvím systému Edupage.

Ve škole budeme celou problematiku sledovat. O případných změnách a o návratu školy ke standardnímu režimu Vás budeme informovat.

Důležité odkazy:
Oficiální oznámení
http://www.msmt.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.szu.cz/

Ing. Renata Kubová
ředitelka školy