Posláním ART ECONu je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu v neustále se měnícím světě.

Pomáhat studentům

Pomáháme studentům objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti a talent prostřednictvím studijních programů s vysokými standardy, které kombinují kritické myšlení a celostní přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době.

Plnit sny

Naším cílem není úspěšně složená maturitní zkouška, ale student, který ve svém životě vykonává své povolání s láskou a zároveň je za něj náležitě finančně ohodnocen, tak aby si mohl plnit své životní sny. Proto rádi dále sledujeme úspěchy svých studentů!

Uplatnit se

Dnes se na naší škole vyučují umělecké a ekonomické studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělávání s výučním listem a nabízíme uchazečům také možnosti nástavbového studia v denní i dálkové formě.

Vize

ART ECON je kvalitní střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích program.
Naším cílem je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se. Věříme, že tyto schopnosti a vlastnosti připraví naše studenty tak, aby usilovali o další vzdělávací cíle a umožní jim, aby přispěly k prospěchu společnosti jako celku.

Jsme přesvědčeni, že:

Kvalitní vzdělávací program rozvíjí umělecký potenciál našich studentů.
Umění podporuje každého jednotlivce k práci tvůrčím, kooperativním způsobem, a zároveň podporuje nezávislé myšlení.
Studenti musí porozumět práci s technologiemi s cílem podpořit jejich schopnosti a budoucí postavení v technologicky rozvíjející se společnosti.
Nejlepší návyky a schopnost disciplíny pochází ze závazku ke sdíleným skupinovým cílům.
Studenti se učí nejlépe v participativní a kreativním prostředí, umístěném v pevném rámci vysokých standardů ve výuce a učení.
Studium by mělo být pro studenty zábavou a inspirací.

Historie školy

1946

Po sloučení a znárodnění velkých konfekčních továren v roce 1946 vznikl národní podnik Oděvní průmysl. Došlo ke spojení všech dřívějších učňovských zařízení pod názvem Podniková odborná škola n. p. Oděvní průmysl Prostějov.

1948

Změna názvu na Závodní učňovská škola.

1958

Odborné učiliště Oděvního průmyslu (závod 16 Oděvního průmyslu Prostějov).

1980

Střední odborné učiliště oděvní umožnilo vyučovat obory ukončené maturitní zkouškou – v podstatě zřízení střední školy.

1991

Střední odborné učiliště oděvní, příspěvková organizace (zřizovatel Ministerstvo průmyslu).

1994

Střední odborné učiliště oděvní přesunuto do akciové společnosti Oděvní průmysl, a.s. Prostějov.

1995

Soukromá střední odborná škola oděvní.

1996

Zahájena výuka uměleckých oborů.

1997

Zapsána do obchodního rejstříku Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.

1997

Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. (vznik společnosti – zápis do obchodního rejstříku 11. 9. 1997)

2000

Sloučení společností Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. a Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.
Nový název společnosti:
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště – oděvní, s.r.o.

2006

Střední škola oděvní Prostějov, s.r.o.

2010

ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o.
Nový název reflektuje zaměření školy na umělecké a ekonomické obory.

2013

ART ECON – Střední škola, s.r.o.

2015

Otevření pobočky ART ECON v Praze
Rozrůstáme se a expandujeme

stáváme se Fakultní školou PF UP Olomouc

2018

Zřízení pobočky ART ECON v Přerově

2019

Zrušení pobočky ART ECON v Praze – vznik nové školy ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o. a převedení žáků

2020

Zrušení pobočky ART ECON v Přerově 

Sídla společnosti

 • od 1. 7. 1980Tř. Pionýrů 31, 796 01 Prostějov (nyní Vápenice)
 • od 1. 7. 1983Palackého 8 – 10, 796 01 Prostějov,
  později Palackého 150,151/8-10
 • od 1. 8. 2009Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov
 • od 1. 9. 2012Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov

Přehled ředitelů od roku 1980

od 1. 7. 1980PhDr. Petr Doubrava

 • od 1. 10.1990Ing. Věra Machačová
 • od 1. 9. 1992Ing. Marián Sitár
 • od 15. 3. 1994František Páleník – pověřen řízením
 • od 1. 9. 1994Mgr. Miroslav Sedláček
 • od 1.12. 1996PaedDr. Jiří Kvíčala
 • od 1. 7. 1999Mgr. Rudolf Frantis – výkonný ředitel
 • od 1.10. 1999PhDr. Milada Sonnevendová – ředitelka školy
 • od 1. 8. 2007Ing. Ilona Raková – ředitelka školy
 • od 1. 9. 2017PhDr. René Soldán – ředitel školy
 •  od 1. 3. 2018Ing. Renata Kubová – ředitelka školy

Přehled jednatelů

 • od 11.09.1997PaedDr. Jiří Kvíčala
 • od 01.09.1999Ing. Lenka Horňáková
 • od 01.11.2009Ing. Miroslav Galář
 • od 02.09.2013Mgr. Rudolf Frantis
 • od 12.09.2014druhý jednatel Ing. Jiří Nikodym
 • od 05.10.2015Ing. Michaela Peštová
 • od 22. 1. 2018
  Bc. Bohumil Pácl
  od 01.09.2019Barbora Michlová