Přihlášky do 30. 11. 2019!

20/11/2019
Artoviny

Upozorňujeme, že termín podání přihlášek na umělecké obory je do 30. 11. 2019!

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

ART ECON – Střední škola, s.r.o.
Husovo nám. 2061/91
796 01 Prostějov

Vyplňte přihlášku na SŠ (vzory předvyplněných přihlášek naleznete u jednotlivých oborů nebo zde, pod odkazem dokumenty pro uchazeče).
Zvolte jeden z nabízených oborů.
Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře, u oborů, kde je vyžadována.
Vyplňte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků studia ZŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou ZŠ (razítko a podpis).
Společně s rodičem – zákonným zástupcem přihlášku podepište.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu školy.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení nejpozději do 14 dní před konáním talentové zkoušky zašle doporučenou poštou pozvánku ke zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Více informací naleznete zde.