Rozšiřování kompetencí pedagogů

28/06/2018
V rámci realizace projektu dojde ke vzdělávání pracovníků formou DVPP a formou Tandemové výuky; dojde k zapojení ICT technika do výuky; bude realizováno doučování žáků a na škole bude pracovat Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • Název projektu: Rozšiřování kompetencí pedagogů
  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007830
  • Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

V rámci realizace projektu budou realizovány následující šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ