Módní designér a vizážista

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obsah studia nabízí široký prostor vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu – účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Módní designér a vizážista
Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:300,- Kč (Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje formou stipendií.)
Přihlášky do:30. listopadu 2019
Talentová zkouška:7.1. nebo 8.1. 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Náplní studia jsou praktické dovednosti z předmětů výtvarná příprava, figurální kresba, navrhování a modelování oděvů. Nezbytnou složkou umělecké přípravy je i studium dějin výtvarné kultury. Ve vyšších ročnících je dán prostor samostatné tvůrčí autorské tvorbě, kde se učivo tematicky zaměřuje na vlastní výtvarné návrhy, realizaci konkrétních modelů a celkové vizáže, která ho dotváří. V rámci praktických cvičení žák získává specifické a uměleckořemeslné dovednosti při uplatňování tvůrčího přístupu v realizaci vlastních módních návrhů.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky, jejíž součástí je technologická příprava a realizace návrhu oděvu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Navrhování a modelování oděvů a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Zaměření

Absolvent tohoto uměleckého oboru je profesionální vizážista v oblasti uměleckého oděvního designu. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí činnost v umělecké módní tvorbě. Je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí designér a vizážista v oblasti zaměřené na oděv včetně návrhu sladění dalších prvků – účes, líčení, doplňky. Může se svou tvorbou podílet na vzniku historických a scénických kostýmů pro film, divadlo, pracovat v módním salonu, realizovat tvorbu nových módních kolekcí, výstavy a přehlídky.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s výtvarným, designovým, pedagogickým a uměleckým zaměřením.

Dokumenty k oboru