Líbí se vám naše škola?

Vyměňte starou za novou!
  1. Zjistěte si telefonicky nebo mailem, zda je v daném oboru a ročníku k přestupu volná kapacita.
  2. Informujte se o podmínkách přestupu – zda budete muset konat talentovou zkoušku, jaká je její náplň nebo zda vás čekají rozdílové zkoušky z některých předmětů. Tyto podmínky vycházejí z rozdílů mezi vaší současnou střední školou a naším vzdělávacím programem.
  3. Vyplňte žádost o přestup a doručte ji na adresu školy. K žádosti přiložte kopie vysvědčení z předchozího studia SŠ.
  4. Po přijetí žádosti dostanete písemnou pozvánku k vykonání talentové zkoušky, pokud jste ji neabsolvoval při přijetí na předchozí škole.
  5. Výsledek zkoušky vám bude sdělen v den zkoušky.
  6. V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky vám bude předepsáno vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které jste doposud neabsolvoval při dosavadním studiu a jsou náplní nového oboru. Dostanete zadané úkoly a témata, ze kterých následně proběhne klasifikační zkouška. Můžete se dohodnout na individuálních konzultacích s našimi pedagogy, aby vám bylo vše jasné.
  7. Pokud jste úspěšně vykonal všechny rozdílové zkoušky, není už žádná překážka stát se studentem naší školy.

Žádost o přestup na ART ECON