Přijímací řízení

Informace k přijímacím řízením do oborů vzdělání:

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou (ART)

Vyhlášeno první kolo

1.kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení

Your Subtitle Goes Here
3
 • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2022.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • U oborů s talentovou zkouškou – úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení  8. třídy ZŠ převedený na body.

Průběh talentové zkoušky

Your Subtitle Goes Here
3
 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Obory vzdělávání bez talentové zkoušky (ECON)

1.kolo přijímacího řízení do oboru bez talentové zkoušky

Studijní obory

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení

Your Subtitle Goes Here
3
 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021
 2. U oborů bez talentové zkoušky  – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze ZŠ.
 3. U oborů nástavbového studia – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze SŠ.
 4. U učebních oborů – uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Prospěch z pololetního vysvědčení 8. a 9. třídy ZŠ převedený na body.