Přijímací řízení

Informace k přijímacím řízením do maturitních oborů vzdělání s talentovou zkouškou: Fotografie v reklamní praxi, Herní grafika, Módní designér a vizážista a Grafika médií:

První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou bude probíhat ve dnech
4.–5. ledna 2023.

Dle zákona budou uchazeči informováni o svém výsledku talentové zkoušky písemně do
20. ledna 2023.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy dne
6. února 2023.

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou (ART)

Vyhlášeno první kolo

1. kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení

Your Subtitle Goes Here
3

1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2023.

2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

3. U oborů s talentovou zkouškou – úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.

4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení  8. třídy ZŠ převedený na body.

Průběh talentové zkoušky

Your Subtitle Goes Here
3

Kresba zátiší – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty

Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)

Formát výkresu A2 (dodá škola)

Trvání 90 minut

Hodnotí se:

Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)

Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)

Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)

Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)

Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)