Přijímací řízení

Informace k přijímacím řízením do oborů vzdělání:

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do oborů bez talentové zkoušky nejdříve 19. května 2021.

 

Rozhodnutí ředitelky školy k přijímacímu řízení do oboru bez talentové zkoušky

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

Vyhlášeno druhé kolo

Druhé kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou bude probíhat ve dnech
21. května 2021

2.kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkouškou

Kritéria přijímacího řízení

Your Subtitle Goes Here
3
 • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • U oborů s talentovou zkouškou – úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 7-8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 • Prospěch ze závěrečného vysvědčení 7. třídy a pololetního vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Průběh talentové zkoušky

Your Subtitle Goes Here
3
 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Obory vzdělávání bez talentové zkoušky

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání bez talentové zkoušky bude probíhat formou školní přijímací zkoušky dne
14. dubna 2021 nebo 15. dubna 2021 

Pokud bude počet přihlášek ke vzdělávání nižší než 30 přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělávání, školní přijímací zkouška se nekoná.

1.kolo přijímacího řízení do oboru bez talentové zkoušky

Studijní obory

Učební obory

 

Kritéria přijímacího řízení

Your Subtitle Goes Here
3
 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021
 2. U oborů bez talentové zkoušky  – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze ZŠ.
 3. U oborů nástavbového studia – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze SŠ.
 4. U učebních oborů – uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Prospěch z pololetního vysvědčení 8. a 9. třídy ZŠ převedený na body.