Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání:

Výsledky 2.kola přijímacího řízení oborů bez talentové zkoušky a učebních oborů

Výsledky 3.kola přijímacího řízení oboru s talentovou zkouškou

Vyhlášení přijímacího řízení – 2. kolo – maturitní obory bez talentové zkoušky a učební obor Aranžér

Termín podávání přihlášek do: 9. 7. 2020

RVP: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 • ŠVP Firemní management
 • ŠVP Management v reklamě a médiích

RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 • ŠVP Státní služba a správní řízení

RVP: 66-52-H/01 Aranžér

 • ŠVP Umění aranžování

Výsledky přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31.10.2019.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2020.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bude zveřejněno do 31.10.2019. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 7-8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Vyhlášení přijímacího řízení – 3. kolo

Termín podávání přihlášek do: 19. 6. 2020
Termín konání talentových zkoušek: 2. 7. 2020

RVP: 82-41-M/05 Grafický design

 • ŠVP Grafika v reklamní praxi
 • ŠVP Herní grafika
 • ŠVP Grafika médií
 • ŠVP Fotografie v reklamní praxi

RVP: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 • ŠVP Módní designér a vizážista

Vyhlášení přijímacího řízení – 2. kolo

Termín podávání přihlášek do: 25. 3. 2020
Termín konání talentových zkoušek: 21. 4. 2020

RVP: 82-41-M/05 Grafický design

 • ŠVP Grafika v reklamní praxi
 • ŠVP Herní grafika
 • ŠVP Grafika médií
 • ŠVP Fotografie v reklamní praxi

RVP: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 • ŠVP Módní designér a vizážista

Průběh talentové zkoušky

 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou
Přijímací řízení bez talentové zkoušky
Přijímací řízení učební obory