Tradiční krejčí

Tříletý učební obor Tradiční krejčí navazuje na dlouholetou tradici krejčovských profesionálů v Prostějově. Historie výuky krejčovství se na ART ECONu datuje až k roku 1946, kdy vznikla Podniková odborná škola n.p. Oděvní průmysl Prostějov. Od té doby už ale uplynulou spousta let a všechno se posunulo dál.

Garant oboru

Hana Mrázková

Úvodní slovo garanta oboru

Krejčí - je krásné řemeslo, ale v současnosti opomíjené. Současné oděvní firmy žádají absolventa, který již všechno umí a zastane tak jakoukoli oděvní operaci. Proto je důležité rozhodnout se, jakou cestou chceme jít - průmyslovou nebo individuální zakázkovou výrobou.

Tento učební obor je zaměřen na oba směry a záleží, jak se každý sám rozhodne pokračovat ve svém profesním růstu.

Tak, jak se vyvíjí kolem nás nové technologie, tak se samozřejmě vyvíjí i krejčovina. Proto je důležité sledovat trendy zpracování nových i klasických materiálů, konstrukci střihů, využití speciálních strojů a techniky.

Snažíme se proto, abychom v rozmezí učební doby, předali potřebné základy krejčovského řemesla a záleží pak už na každém absolventu, jak své vědomosti rozšíří a využije.

Úroveň vzdělání
3letý obor vzdělání s výučním listem
Název školního vzdělávacího programu
Tradiční krejčí
Kód oboru / Název programu
31-58-H/01 Krejčí
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání
tříleté denní
Způsob ukončení a certifikace
závěrečná zkouška, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Standardní školné
Zdarma (Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje formou stipendií)

Pro koho je tento obor

Tento obor je skvělou volbou, pokud se chceš stát opravdu profesionálním krejčím. Zajímá tě móda? Zajímá tě, co se nosí? Ne každý se prosadí jako Blanka Matragi, ale i tak víme, že nejen krejčí, ale i dobrý oděvní návrhář nebo vlastník e-shopu s látkami potřebuje znalosti z krejčoviny. Naše škola ti navíc nabízí skvělou tvůrčí atmosféru umělecké školy, která tě určitě posune mnohem dál než jen k šicímu stroji.

O čem se budeš učit

Základem oboru je osvojit si teoretické i praktické dovednosti při výrobě oděvů. To znamená, že se budeš učit všechno o tom, jak správně změřit zákaznici nebo zákazníka, jak převést míry do nákresu, jak udělat střih a podle něj ušít oděv. Je to také o tom naučit se hodně o látkách, poznat, která se na co hodí. Naučíš se, jak zpracovávat technické nákresy a technické popisy oděvů, a jak vymodelovat střih tak, aby dobře padl. Každý jsme jiný, a dobrý krejčí umí navrhnout a ušít oděv tak, aby vyzdvihl přednosti a odvedl pozornost od nedostatků. Uplatníš tak nejen svoje estetické cítění, ale i řadu triků, které tě naučíme. Tento obor je hodně praktický, a tak si vysvětlíme, ukážeme a nacvičíme postupy, které uplatníš, ať už budeš pracovat jako zakázkový krejčí nebo švadlena v textilním průmyslu.

Součástí studia jsou samozřejmě i teoretické základy, protože je důležité umět si všechno spočítat, nakreslit, správně rozvrhnout. Ve všeobecných předmětech si prohloubíš znalosti češtiny, společenských i přírodních věd, ale budeš i pokračovat ve výuce angličtiny. V odborných předmětech se dozvíš všechno o oděvních technologiích, materiálech, ale i strojích a zařízeních, které s krejčovinou souvisejí. Budeme se učit o historii šatů a odívání, ale navštívíme také řadu výstav, muzeí a workshopů, kde se dozvíš o nejnovějších trendech. Na naší škole je také dlouholetá tradice -  pořádáme setkání se zajímavými lidmi, takže tě to určitě bude bavit.

Kde najdeš jako absolvent oboru Tradiční krejčí uplatnění?

Když se řekne “krejčí”, každého určitě hned napadne zakázkové krejčovství nebo prodejna s oblečením. Naši krejčí se také snadno uplatní v oděvním podnikání či při sériovém zpracování oděvů. Ale víte, kolik krejčí našlo práci například v divadle? Žádné představení se neobejde bez modelů, které pro herce nebo zpěváky vytvoří šikovní krejčí.

Možná by tě překvapilo, kolik obyčejných lidí potřebuje tu a tam upravit nebo opravit oblečení a neví si s tím rady. A což teprve, když chtějí vyrazit na ples nebo na svatbu! To se pak i šikovná švadlena musí pěkně otáčet.

Každý je rád, když mu to sluší. Nikdo ale nechce vypadat stejně jako soused a nosit to samé jako půlka ulice. Dnes se krejčí uplatňují i v oblastech, které dříve neexistovaly. Například e-shopy s oblečením dnes často nabízejí i úpravy oděvů nebo různé kreativní krejčovské kurzy. Navíc se dnes neoblékají jen lidé, ale také třeba domácí mazlíčci.

Pokud tě toto krásné řemeslo opravdu nadchne, máš v ART ECON výhodu v tom, že jsme umělecká škola. Rádi tě podpoříme v dalším rozvoji. Všichni u nás totiž vědí, jak důležité je rozvíjet svůj talent a neustále se zlepšovat. Proč by i z tebe nemohla být za čas známá módní návrhářka, která obléká světové celebrity?

Průběh studia

Studium je tříleté s denní docházkou do školy, zakončené zkouškou s výučním listem.
Vyučování se skládá z cyklů teoretického vyučování a odborného výcviku. Žáci tak průběžně navazují na vědomosti a znalosti získané ve třídě procvičováním ve školní dílně.

Pořádáme také školní výstavy, kde každý prezentuje vlastní tvorbu. Vyvrcholením výuky jsou závěrečné zkoušky a módní přehlídky. Ti nejlepší mohou svoje díla vystavovat jak při školních akcích, tak například v kavárnách nebo ateliérech s nimiž spolupracujeme.

Vybavení školy, používané pomůcky

Pro krejčí je nejdůležitější jejich prostorná specializovaná dílna. Najdou v ní vše, co potřebují pro svoji tvorbu: od velkých pracovních stolů, přes různé druhy šicích strojů a zařízení, krejčovské panny, až po žehlicí stanoviště. Součástí vybavení je samozřejmě i materiál, kde se najdou nejen látky a běžná galanterie, ale i speciální dekorační předměty.

Stačí tedy, když si pořídíš vlastní švadlenské nůžky, centimetr (krejčovský metr), psací a rýsovací potřeby, případně pracovní plášť a obuv.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD a DVD.

ART ECON má zázemí umělecké školy. Máme k dispozici moderně vybavený fotoateliér, počítačové učebny s grafickými programy, 3D tiskárnu, plotter i tiskařský lis a výtvarné ateliéry. Třídy jsou vybaveny prezentačními tabulemi s moderním softwarem pro výuku například jazyků či ekonomie.

Máme k dispozici tělocvičnu i venkovní hřiště.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní žáci mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy na různých soutěžích a akcích, jak ve škole tak mimo ni. Zapojují se také různými samostatnými úkoly větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech, aby mohli dále pracovat na rozvoji svého talentu. Naši pedagogové jsou připraveni žáky odborně vést a umožnit jim se zlepšovat.

Žákům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky.

Máme řadu úspěšných absolventů, s nimiž nadále spolupracujeme.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Tradiční krejčí

U krejčích se předpokládá, že budou mít především zájem o obor a chuť se učit něčemu novému a stále se zdokonalovat. Uchazeč by měl být zručný, kreativní, mít fantazii a tvůrčí schopnosti. Nejen pro tebe, ale i pro školu je důležité, aby tě studium a práce bavily.

Oficiální podmínky pro přijetí jsou dvě:

  • musíš mít úspěšně ukončené základní vzdělání a splněnou povinnou školní docházku,
  • podle Nařízení vlády o soustavě oborů musíš splňovat i podmínky zdravotní způsobilosti (uchazeč nesmí trpět zejména vážnými poruchami vidění, barvocitu, či motorickými poruchami funkce horních končetin).

Způsob ukončení studia

Jednotná závěrečná zkouška - výuční list.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Nejbližší Den otevřených dveří se koná 19. 10. 2023

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 24.9.2023

Zde již brzy vyhlásíme přijímací řízení na obory ART pro školní rok 2024/25

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.