Přijímací řízení.

Tady tvoje cesta začíná…

NOVĚ ve školním roce 2024/25

Vyhlášení 1.kola přijímací řízení GYMNÁZIUM

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Gymnázium)
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 79/41/K-41 Gymnázium pro školní rok 2024/2025

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců

Termín podání přihlášky:
do 1. března 2024
Termín jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. nebo 15. 4. 2024
Termín výsledků přijímacího řízení:
do 5. května 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
do 5. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

  • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 80%
  • Výsledek testu všeobecných znalostí – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí maximálně 20%

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledku testu všeobecných znalostí takto:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
  • za výsledek testu všeobecných znalostí může uchazeč získat 25 bodů 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Výsledky zkoušek budou zveřejněny v daném termínu