Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 20.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Na dalším dni otevřených dveří vás rádi přivítáme v novém školním roce.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 20.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Na dalším dni otevřených dveří vás rádi přivítáme v novém školním roce.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 20.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Od nového školního roku budou dny otevřených dveří i v naší nové pobočce na Praze 4 - Roztyly.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Gymnázium

Studijní obor gymnázium je určen pro studenty, kteří chtějí dál rozvíjet svoje vzdělání a míří na vysokou školu. V Arteconu vytváříme prostor pro studenty, kteří chtějí víc než to. Stále rozšiřujeme nabídku volitelných předmětů, díky nimž se studenti gymnázia mohou naučit i základy předmětů z grafického designu, fotografie, ekonomie a marketingu. Výkonnostním sportovcům nabízíme cestu, jak skloubit studium s vrcholovým sportem díky programu Školní individuální přistup pro sportovce.

Od školního roku 2024/25 bude sídlit v nové pobočce školy u stanice metra Roztyly (Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov).

Garant oboru

Petr Procházka

Ředitel školy

Úvodní slovo garanta oboru

Gymnázium je tradiční volbou pro studenty, kteří se chtějí připravit na akademickou půdu vysokých škol. V ART ECON Praha však chápeme, že vzdělávání by mělo jít dál – mimo klasické předměty. Chceme, aby se studenti připravili na skutečnou budoucnost podle svých zájmů a schopností.
Uplatňujeme bohaté a dobré zkušenosti v práci s výkonnostními sportovci, kteří u nás mají možnost plnit si svoje sportovní sny, a zároveň získat kvalitní vzdělání a přípravu na studium na našich i zahraničních univerzitách. Školní individuální sportovní přístup je založen na úzké spolupráci školy se studentem a umožňuje tak studentům skloubit sportovní přípravu se studiem.

Gymnázium jako obor není v naší škole novinkou. Rozhodli jsme se navázat na historii gymnázia a obchodní akademie PB VOŠ v moderním stylu. Naším cílem je přinést studentům nejen pevné základy pro akademickou dráhu, ale také jim umožnit objevit a rozvíjet své talenty a zájmy v různých oblastech, a připravit se tak na budoucnost podle vlastních představ.

Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Čtyřleté gymnázium
Kód oboru / Název programu
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
30.000,- Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Proč studovat na čtyřletém gymnáziu? Tento typ středního vzdělání nabízí studentům rozsáhlejší a hlubší poznání základů přírodních i společenských věd než střední odborné školy. Jeho hlavním cílem je připravit mladé lidi na vysokoškolské studium, poskytnout jim klíčové znalosti a dovednosti nutné pro jejich budoucí kariéru. Klademe důraz na rozvoj kritického myšlení, tvořivosti a samostatnosti, ale stejně tak podporujeme i týmovou spolupráci a schopnost spolupracovat s ostatními. Naši studenti mají navíc možnost využít bohaté zkušenosti školy ART ECON s odbornými předměty z oblasti ekonomie, marketingu, grafického designu a multimediální praxe. Ve volitelných předmětech nabízíme nejen studium dalších jazyků, ale i například finanční gramotnost.

Pro sportovce máme speciální nabídku Individuální sportovní přístup, která jim umožňuje skloubit vzdělání s vrcholovým tréninkem a závody.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Gymnázium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru
NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Gymnázium128.97 KB StáhnoutNáhled

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.