Přijímací řízení

V ART ECONu víme, že přechod ze základní na střední školu je pro většinu dětí i jejich rodičů spojen s nejistotou a řadou otázek.

Pro všechny je to první velký krok v nastavení profesního života. Rozhodnutí, které může dítě nasměrovat na celý život. Samozřejmě je důležité, aby to bylo rozhodnutí správné.

Zvládnout přijímací řízení neznamená jenom zvládnout jeden test

Jak probíhá přijímací řízení?
Připravili jsme podrobný návod, co přijímací řízení je a jak všechno co nejlépe zvládnout.

Na této stránce se dočtete, co budete potřebovat a to nejen obecně, ale i ve vztahu ke specifikům přijímacího řízení na umělecké obory, které jsou naší doménou. Provedeme vás jednotlivými kroky a vysvětlíme specifika přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou, přijímacího řízení s talentovou zkouškou a dalšími formami přijímacího řízení.

V Arteconu záleží na tom, jestli se hlásíte na umělecký nebo ekonomický obor, protože každý probíhá v jiném režimu.
Přehledné porovnání obou naleznete na následujícím grafu:

Co se dozvíte:

 1. odkud začít a čím se zabývat ještě před přijímacími zkouškami,
 2. co to přijímací řízení je, co budete potřebovat a jaké jsou základní pojmy,
 3. co vás čeká, pokud chcete studovat umělecký obor, například Herní grafiku, Fotografii v reklamní praxi nebo Grafiku médií, tedy více o přijímacím řízení s talentovou zkouškou,
 4. co obnáší přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou, které podstoupíte, budete-li chtít studovat nějaký ekonomický obor, jako například Management v reklamě a médiích, Firemní management nebo Státní služba a správní řízení,
 5. jak probíhá přijímací řízení na učební obory a nástavby,
 6. jaký je doporučený časový harmonogram, abyste všechno zvládli s jistotou a přehledem.

Přijímací řízení ART

30. 11.

Odevzdat vyplněnou přihlášku

Pro první kolo se odevzdávají maximálně dvě přihlášky.
Nezapomenout na potvrzení od lékaře a potvrzení prospěchu.

4. 1. a 5. 1.

Talentové zkoušky

Využít přípravné kurzy na talentovky.
Zpracovat domácí práce dle zadání školy.

6. 2.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – web

Sledovat web školy.
Škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

do 20. 2.

Odevzdat zápisový lístek

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdit zájem o studium.

30. 8.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Přijímací řízení ECON

1. 3.

Odevzdat vyplněnou přihlášku

Pro první kolo se odevzdávají maximálně dvě přihlášky.
Nezapomenout na potvrzení od lékaře u oborů, kde je vyžadováno a potvrzení prospěchu.

13. 4. a 14. 4.

Jednotná přijímací zkouška

Jedná se o test z českého jazyka a test z matematiky.
Vyhlašuje a hodnotí CERMAT.

3. 5.

Vyhlášení výsledků přijímaček – web

Sledovat web školy.
Škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

do 18. 5.

Odevzdat zápisový lístek

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdit zájem o studium.

30. 8.

Podepsat smlouvu se školou

Podepsat smlouvu se školou.
Uhradit školné.

Informace k průběhu přijímacího řízení

Obecný průběh přijímacího řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 2.10.2023

Přijímáme studenty na obory ART pro školní rok 2024 / 2025

Přijímací řízení OBECNĚ
Obecné informace o přijímacím řízená
Přijímací řízení ART
Maturitní obory s talentovou zkouškou
Přijímací řízení ECON
Maturitní obory s jednotnou přijímací zkouškou
Učební obory a nástavby
Přijímací řízení na obory s výučním listem a nástavby

Ještě předtím, než se necháte vtáhnout do přijímacího řízení samotného, ověřte si, co vás baví a v čem byste mohli být dobří. Možná vás to překvapí, ale pro studium na střední škole nejsou důležité jen vaše školní známky, ale také to, co vás baví. Je to proto, že střední škola klade podstatně vyšší nároky na čas, a přeci byste nechtěli, aby vás někdo nutil hodiny se biflovat chemické vzorce, když pro vás je chemie důležitá hlavně k tomu, abyste si mohli vyzkoušet umělecké fotografické techniky. Někdo rád studuje rozdíly mezi kryptoměnami a někdo je zase ochoten vstát brzy ráno a dát si prvních 200 benchů v posilovně. Tak se nad tím zamyslete, aby vás pak nezaskočilo, že máte dvakrát týdně od třech do pěti výtvarku.

Jakmile víte, co chcete, máte napůl vyhráno. Ale co když nevíte? Pak je tady řada možností, jak to zjistit. Základem je poznat sám sebe. K tomu vám může pomoci nejrůznější testování, školní psycholog nebo třeba specialista na kariérní poradenství, který s vámi všechno rozebere, otestuje a ještě vám pomůže zorientovat se v nabídce různých škol.

Jak to celé funguje? Střední školy v ČR se dělí podle toho, jaké druhy studia u nich můžete absolvovat, tedy na střední (odborné) školy, gymnázia a učiliště. Nejlépe to poznáte podle typu závěrečné zkoušky: maturita nebo závěrečná zkouška s výučním listem. Nenechte se zmást názvem školy! Na jedné škole se může vyučovat řada oborů různých druhů (jako třeba u nás).

Užitečné je řídit se číslem studijního oboru. Každý obor má totiž svůj speciální kód, podle kterého zjistíte základní systémové zařazení a tzv. Rámcový vzdělávací program. Z kódu vás pak zajímá první dvojčíslí určující skupinu oborů, a pak písmeno v kódu, které specifikuje stupeň vzdělání.

Tak například školní vzdělávací program (ŠVP) Grafika médií , RVP kód 82-41-M/05:

 • Rámcový vzdělávací program (RVP) = Grafický design
 • první dvojčíslí v kódu = skupina oborů, č. 82 = Umění a užité umění
 • M – stupeň vzdělání, písmeno M = úplné střední odborné vzdělání s maturitou
 • Školní vzdělávací program (ŠVP) = Grafika médií

Další části kódu řešit nemusíte.

Proč je důležité vědět, pod jaký rámcový vzdělávací program (RVP) je obor zařazen?
RVP totiž stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání. Dále pak jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, stejně jako zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, kterými se musí školy řídit při tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP).

ŠVP je obsáhlý dokument, v němž musí škola definovat konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, a také podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání.
Kompletní informace k přijímacímu řízení pro konkrétní obor v konkrétním roce najdete v dokumentu, kterým ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení na daný obor. Zjistíte tedy, jestli pro přijetí na konkrétní obor musíte podstoupit jednotnou přijímací zkoušku (státní), nebo jestli se na něj dostanete vykonáním talentové zkoušky, či jestli vás čeká nějaká další povinnost.

Tyto informace se dozvíte na oficiálním webu školy. Ovšem chcete-li se o škole a studiu na ní opravdu něco dozvědět, je určitě vhodně navštívit ji osobně, třeba během dnů otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat! Vysvětlíme vám nejen všechno ohledně studia a přijímacího řízení, ale otevřeme vám i jinak zamčené ateliéry a specializované učebny. Seznámíte se nejen s učiteli a studenty, ale představíme vám také našeho pana školníka. Více ke dnům otevřených dveří, termínům a dalším možnostem, jak navštívit naši školu, se dozvíte přímo na stránkách dnů otevřených dveří.

Vraťme se k samotnému přijímacímu řízení, tedy procesu, jak se dostat na střední školu.
Aby bylo jasno, přijímací řízení na konkrétní studijní obor na konkrétní škole vychází z ŠVP pro daný obor, každoročně ho vyhlašuje ředitel školy. Pokud je součástí podmínek pro přijetí také vykonání jednotné přijímací zkoušky, pak jsou uvedeny také termíny konání jednotné přijímací zkoušky, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Ať už se jedná o jakýkoliv obor, existuje několik nezbytných předpokladů pro přijetí na střední školu, a ty jsou dány právními předpisy:

 1. splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, u nástavbových oborů výuční list,
 2. zdravotní způsobilost, pokud to obor vyžaduje,
 3. splnění podmínek přijímacího řízení,
 4. konečné potvrzení zájmu uchazeče, tedy vás, že se chcete vzdělávat v konkrétním studijním oboru na konkrétní střední škole (odevzdáním zápisového lístku).

Budete potřebovat tyto dokumenty:

1. Přihlášku
Přihláška se vyplňuje pro konkrétní obor. Formulář přihlášky vám může dát základní škola, z níž odcházíte, nebo ho lze stáhnout na internetu na stránkách MŠMT. Předvyplněné přihlášky na jednotlivé studijní obory ART ECON si můžete stáhnout na stránkách studijních oborů v sekci dokumenty ke stažení.

Přihlášku pečlivě vyplňte a nezapomeňte na ni před odevzdáním získat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, pokud to obor vyžaduje, a potvrzení ze základní školy o dosaženém vzdělání.

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až dvě přihlášky na obory vzdělávání bez talentové zkoušky (růžová přihlášky, pro nástavbové obory hnědá) a až dvě přihlášky na obory vzdělávání s talentovou zkouškou (modrá přihláška).

2. Zápisový lístek
Zápisový lístek dostanete ve škole, z níž odcházíte, a odevzdáte ho až po potvrzení přijetí na školu, kam půjdete. Starší uchazeči obdrží zápisový lístek na Krajském úřadě podle místa bydliště uchazeče. Je to dokument podobný vysvědčení a na rozdíl od přihlášky je jenom jeden. Odevzdáním zápisového lístku potvrzujete svůj zájem o studium daného oboru na konkrétní škole a je třeba jej odevzdat do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

K povinným minimálním kritériím se přidávají další kritéria pro přijetí, která stanoví škola a najdete je na webových stránkách u konkrétního oboru. Splněním těchto kritérií získáváte body, podle nichž se umístíte na žebříčku spolu s dalšími uchazeči. Jak již bylo řečeno, kritéria se liší obor od oboru.

Jestli jste byli přijeti se dozvíte ve stanoveném termínu na stránkách školy, kam se hlásíte v seznamu přijatých uchazečů.

Na ART ECONu v Prostějově vyučujeme řadu oborů, které podléhají různým druhům přijímacího řízení.

 1. přijímací řízení na umělecké obory (ART) – platí pro studijní obory Módní designér a vizážista, Herní grafika, Fotografie v reklamní praxi a Grafika médií, to jsou obory s přijímacím řízením s talentovou zkouškou.
 2. přijímací řízení na ekonomické obory (ECON) – platí pro obory s maturitní zkouškou: Státní služba a správní řízení, Firemní management a Management v reklamě a médiích.
 3. přijímací řízení na obory s výučním listem nebo nástavby – platí pro obory Tradiční krejčí a Umění aranžování a nástavbové obory Podnikání a Propagace.

Podrobné informace naleznete v následujících záložkách

Z pohledu přijímacího řízení jsou umělecké obory výjimečné v řadě bodů.

Předně se jedná o obory, kde je základní podmínkou přijetí úspěšně vykonaná talentová zkouška. Odměnou vám bude, že naopak nemusíte skládat jednotnou přijímací zkoušku, kterou vyhlašuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Další zvláštností je, že přihlášky je potřeba odevzdat výrazně dřív než na školy s jednotnou přijímací zkouškou, a to do 30. listopadu. Je to proto, abyste v případě, že talentovky neuděláte, mohli ještě odevzdat přihlášku na obor bez talentové zkoušky. Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky dostanete pozvánku s podrobnými informacemi. Ale nečekejte na pozvánku. K talentovkám budete muset přinést i nějaké domácí práce a vlastní tvorbu, což je potřeba připravit dopředu. Co to konkrétně bude, zjistíte opět v detailu studijních oborů.

Vlastní termíny talentových zkoušek jsou vždy 2, konají se v první polovině ledna následujícího roku, ale konkrétní datum je potřeba si ověřit na webu, protože to každý rok může být trochu jinak (je vždy zveřejněno ve vyhlášení přijímacího řízení do 31.10.). Na přihlášce musíte vyplnit termín, na který se hlásíte. Pokud byste se chtěli hlásit na dva obory, pak odevzdáte dvě přihlášky.

Po talentových zkouškách čekáte na výsledky talentové zkoušky, které obdržíte písemně domů do 20. ledna. Pokud úspěšně vykonáte talentové zkoušky, ještě to neznamená, že jste přijati. To se dozvíte ve stanoveném termínu na stránkách školy v seznamu přijatých uchazečů.

Pokud jste byli přijati, odevzdejte řediteli vybrané střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zápisový lístek jako potvrzení, že do školy v září nastoupíte. Bez toho s vámi škola nebude počítat a přijme jiné uchazeče.

Pokud jste nebyli přijati, máte několik možností:

 • Můžete podat odvolání. Zvlášť, pokud jste zkoušky udělali dobře, ale nevešli jste se do limitu přijímaných žáků, protože někteří žáci, kteří se umístili před vámi, možná udělali zkoušky i na jiný obor, kterému dají přednost, takže se jejich místo uvolní pro vás.
 • Sledujte web školy, protože se může stát, že škola vypíše ještě další kolo přijímacích zkoušek. V takovém případě se přihlaste ke zkouškám tak, že odevzdáte řediteli vybrané školy vyplněnou přihlášku na stejném tiskopise jako v 1. kole (v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Na každé přihlášce se uvádí pouze jedna škola a jeden obor). Veškeré termíny a organizační pokyny ke druhému kolu přijímacího řízení najdete na webu školy. Volná místa naleznete také na webu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Přijímací řízení na ekonomické obory u nás vyučované se řídí pravidly rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání (obory Firemní management a Management v reklamě a médiích) nebo Veřejnosprávní činnost (Státní služba a správní řízení).
Níže popsaná pravidla platí i pro nástavbové obory Podnikání a Propagace.

Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, kterou vyhlašuje a vyhodnocuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Tato zkouška má formát papírového testu, jeden test je z češtiny, druhy z matematiky. Pro přípravu na zkoušky je dobré zkusit si udělat alespoň některé z testů z předchozích ročníků, které všechny najdete na webu CERMATu včetně výsledků.

Jednotná přijímací zkouška se vždy píše ve škole, kde chcete studovat. Abyste se jí mohli zúčastnit, musíte odevzdat vyplněnou přihlášku, na jejímž základě obdržíte pozvánku. Až půjdete ke zkoušce, nezapomeňte si přinést nejen pozvánku, ale také občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stejné pro všechny školy, jsou vždy dva řádné a dva náhradní, a vyhlašuje je opět MŠMT. Zpravidla to je v dubnu, přičemž do konce dubna se pak zveřejňují výsledky. Seznam přijatých uchazečů najdete na webu školy. Výsledky je nutné sledovat, protože škola má povinnost informovat písemně pouze nepřijaté uchazeče.

Pokud jste byli přijati, odevzdejte řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zápisový lístek jako potvrzení, že do školy v září nastoupíte. Bez toho s vámi škola nebude počítat a přijme jiné uchazeče.

Pokud jste nebyli přijati, máte několik možností:

 • Můžete podat odvolání. Zvlášť, pokud jste zkoušky udělali dobře, ale nevešli jste se do limitu přijímaných žáků, protože někteří žáci, kteří se umístili před vámi, možná udělali zkoušky i na jiný obor, kterému dají přednost, takže se jejich místo uvolní pro vás.
 • Sledujte web školy, protože se může stát, že škola vypíše ještě další kolo přijímacího řízení. V takovém případě se přihlaste ke studiu tak, že odevzdáte řediteli vybrané školy vyplněnou přihlášku na stejném tiskopise jako v 1. kole. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Na každé přihlášce se uvádí pouze jedna škola a jeden obor. Veškeré termíny a organizační pokyny ke druhému kolu přijímacího řízení najdete na webu školy. Volná místa naleznete také na webu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Výuka učebních oborů má na ART ECONu dlouholetou tradici, protože jsme pokračovatelem střední odborné školy a středního odborného učiliště oděvního v Prostějově. Samozřejmě se jednalo o krejčovské obory (u nás obor Tradiční krejčí). V dnešní době je ovšem asi ještě větší zájem o obor Umění aranžování, jehož absolventi se uplatní kdekoliv, kde je třeba uplatnit fantazii a kreativitu pro aranžování výstavních prostor, prodejen, veletržních stánků atd.

Na tyto učební obory se dostanete bez přijímacích zkoušek. To ale neznamená sedět se založenýma rukama. Musíte odevzdat přihlášku a samozřejmě splnit všechna kritéria pro studium na střední škole daná zákonem.

Pokud jste nebyli přijati, můžete podat odvolání.

Sledujte web školy, protože se může stát, že škola vypíše ještě další kolo přijímacích zkoušek. V takovém případě se přihlaste ke studiu tak, že odevzdáte řediteli vybrané školy vyplněnou přihlášku na stejném tiskopise jako v 1. kole. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Na každé přihlášce se uvádí pouze jedna škola a jeden obor. Veškeré termíny a organizační pokyny ke druhému kolu přijímacího řízení najdete na webu školy. Volná místa naleznete také na webu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Podrobné informace přijímacího řízení pro jednotlivé směry

Přípravné kurzy

“Sebevětší nadání nestačí, není-li spojeno s usilovnou dřinou.” Michelangelo

Talentové zkoušky jsou nejen zkouškou talentu, ale také prezentací tvé dosavadní práce a rozhovorem o tvých představách a cílech. Během talentovek budete muset zvládnout několik úkolů podle toho, na jaký konkrétní obor se hlásíte.

Přejeme vám, abyste je zvládli na maximální počet bodů, a proto jsme připravili přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Budete si moci vyzkoušet

 • Jak probíhají kurzy?
 • Kolik stojí kurzy?
 • Souvisí tyto kurzy s přijetím?
 • Jsou jednoho typu nebo podle oborů?
 • Jsou přístupné komukoliv nebo jenom uchazečům na AE?