Školy plné talentu.
Školy plné umění a sportu

ART ECON Praha Gymnázium

NOVĚ
ve školním roce 2024/25

ART jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich studijních oborů a rozvíjí estetické cítění studentů.

ECON jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.

Co se nyní na školách děje?

Info - Přijímací řízení
Dnes 12.4.2024

Dnes probíhají jednotné přijímací zkoušky. Hodně štěstí!

Proč studovat na ART ECON

Jsme skupina škol s dlouhou tradicí a vysokou kvalitou výuky na úrovni SŠ i VOŠ

Tradici vzdělávání ve školách ART ECON lze vystopovat až do roku 1946. Přestože historie škol je velmi pestrá, podařilo se nám vybudovat solidní základnu pro stabilní a kvalitní výuku, která byla pro nás vždy prvořadým cílem. O tom svědčí i celá řada úspěšných absolventů, kteří se prosadili ve svém profesním životě a i nadále udržují se školou kontakt.

Unikátní propojení uměleckých a ekonomických oborů

Název školy ART ECON napovídá, že ve svých vzdělávacích programech propojujeme dvě na první pohled odlišná odvětví. Umění a kreativitu (ART) a Ekonomii (ECON). I umělecké obory v dnešní době potřebují propojení s marketingem, managementem a ekonomikou. Ekonomické obory naopak často požadují kreativní přístup k řešení velmi nestandardních problémů a situací, které mohou v běžném managementu nastat.

Po získání maturity na SŠ možnost přímo pokračovat ve studiu na VOŠ

Školy v Praze i Prostějově mají akreditaci nejen jako soukromé střední školy, ale také pro vzdělávání v rámci vyšších odborných škol. Absolventi střední školy se mohou v případě zájmu rozhodnout pro přímé pokračování ve studiu na VOŠ. Umělecký obor zaměřený na Multimediální tvorbu v propagaci lze aktuálně studovat na VOŠ Prostějov, ekonomické obory jsou průběžně nabízeny v závislosti na momentálním zájmu a situaci na obou školách.

Škola v Prostějově navíc pokrývá i potřeby těch, kteří si netroufnou na maturitní studium. Nabízíme řadu několika učebních oborů, v nichž studenti mohou rovněž uplatnit svou kreativitu. V případě potřeby lze na některé učební obory navázat doplněním maturitní zkoušky v nástavbovém studiu.

Možnost studovat umělecké obory s maturitou ve dvou městech – Praha, Prostějov

Umělecké obory s maturitou je v současnosti možné studovat jak v Čechách, tak na Moravě. Obory Herní grafika, Grafika médií a Fotografie v reklamní praxi lze studovat na školách v Praze i v Prostějově.

Těsné propojení teorie s praxí

Již od prvních ročníků dbáme na to, aby studenti získávali nejen teoretické znalosti, ale doplňovali je také o praktické dovednosti a návyky, které později upotřebí ve svém povolání. V rámci středních i vyšších odborných škol se studenti podílejí na mnoha konkrétních projektech vycházejících přímo z potřeb spolupracujících subjektů. Jako příklady lze uvést například fotografickou dokumentační kampaň pro domácí hospice, propagační kampaň pro jednoho z komerčních klientů, tvorbu charitativního kalendáře pro psí útulek nebo kompletní přípravu a propagaci výstavy studentských prací na jednom z moravských zámků.

Pohodová a přátelská atmosféra

Studentům nabízíme nejenom kvalitní vzdělání, ale snažíme se také o to, aby je škola bavila, pomohla jim v objevování a rozvoji vlastního potenciálu a k naplnění jejich snů. Všechny naše školy se vyznačují pohodovou, rodinnou a přátelskou atmosférou. Bez ohledu na to, kterou z našich škol navštěvujete, můžete si být jistí, že pedagogové znají své studenty jménem.

Jsme školou, která rozvíjí talenty a studenty baví.

Pro zájemce

Zajímáte se o studium na soukromé střední nebo vyšší odborné škole?
Skupina škol ART ECON aktuálně nabízí následující možnosti studia:

O našich školách

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit velkou a silnou školu s kvalitním zázemím a silnou organizační strukturou.

ART ECON je vzdělávací skupina, zahrnující dvě střední a dvě vyšší odborné školy v Praze a v Prostějově.

Všechny školy ve svých učebních plánech důsledně propojují kreativní svět ART a praktický pohled na ekonomii ECON.

Vzdělávací skupina vznikla vzájemným propojením a rozšířením původně středních odborných škol, provozovaných zřizovatelem IF Holding a.s.

Každá ze škol navazuje na dlouholetou tradici vzdělávání a bohatou historii předchůdců, spadajících do této skupiny.

Navštivte naše školy

Seznamte se s tím, jak to u nás vypadá.
Zjistěte podrobnosti o studijních oborech, možnostech a vybavení našich škol.

Navštívit je můžete několika způsoby:

Dny otevřených dveří

Každá škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří.
Přesné termíny a podrobné informace najdete na samostatných stránkách jednotlivých škol.

Virtuální prohlídky škol

Nemůžete se v některé z našich škol zastavit osobně? Nabízíme vám virtuální prohlídku.
Projděte se chodbami škol v Praze nebo v Prostějově, aniž byste se hnuli z vlastního obývacího pokoje.

Individuální návštěva na základě osobní domluvy

Nemohli jste se zúčastnit dne otevřených dveří? Nebo vám nestačí virtuální 3D prohlídka a chcete si školu přece jen prohlédnout osobně mimo vypsané oficiální termíny?
Není problém. Kontaktujte nás a domluvte si s managementem školy individuální návštěvu. Vyplňte kontaktní formulář, nebo nám přímo zavolejte.

Kontaktní telefony: