jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich studijních oborů a rozvíjí estetické cítění studentů.

jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.

Střední škola se 70letou tradicí

Náš úspěch je měřen úspěchem našich absolventů v dalším životě.