Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Školy plné talentu.
Školy plné umění a sportu

ART ECON Praha Gymnázium

2. kolo přijímacího řízení
Více informací zde

ART jako umění, které je inspirativním základem odborné výuky mnohých našich studijních oborů a rozvíjí estetické cítění studentů.

ECON jako ekonomika a její vybrané vyučované oblasti jako příprava pro praktické uplatnění našich absolventů na trhu práce i v životě.

Co se nyní na školách děje?

Info - Přijímací řízení
Dnes 22.5.2024

Držíme palce všem maturantům při obhajobách svých prací.

O našich školách

Naším dlouhodobým záměrem je vytvořit velkou a silnou školu s kvalitním zázemím a silnou organizační strukturou.

ART ECON je vzdělávací skupina, zahrnující dvě střední a dvě vyšší odborné školy v Praze a v Prostějově.

Všechny školy ve svých učebních plánech důsledně propojují kreativní svět ART a praktický pohled na ekonomii ECON.

Vzdělávací skupina vznikla vzájemným propojením a rozšířením původně středních odborných škol, provozovaných zřizovatelem IF Holding a.s.

Každá ze škol navazuje na dlouholetou tradici vzdělávání a bohatou historii předchůdců, spadajících do této skupiny.

Pro zájemce

Zajímáte se o studium na soukromé střední nebo vyšší odborné škole?
Skupina škol ART ECON aktuálně nabízí následující možnosti studia:

Proč studovat na ART ECON

Jsme skupina škol s dlouhou tradicí a vysokou kvalitou výuky na úrovni SŠ i VOŠ

Tradici vzdělávání ve školách ART ECON lze vystopovat až do roku 1946. Přestože historie škol je velmi pestrá, podařilo se nám vybudovat solidní základnu pro stabilní a kvalitní výuku, která byla pro nás vždy prvořadým cílem. O tom svědčí i celá řada úspěšných absolventů, kteří se prosadili ve svém profesním životě a i nadále udržují se školou kontakt.

Unikátní propojení uměleckých a ekonomických oborů

Název školy ART ECON napovídá, že ve svých vzdělávacích programech propojujeme dvě na první pohled odlišná odvětví. Umění a kreativitu (ART) a Ekonomii (ECON). I umělecké obory v dnešní době potřebují propojení s marketingem, managementem a ekonomikou. Ekonomické obory naopak často požadují kreativní přístup k řešení velmi nestandardních problémů a situací, které mohou v běžném managementu nastat.

Po získání maturity na SŠ možnost přímo pokračovat ve studiu na VOŠ

Školy v Praze i Prostějově mají akreditaci nejen jako soukromé střední školy, ale také pro vzdělávání v rámci vyšších odborných škol. Absolventi střední školy se mohou v případě zájmu rozhodnout pro přímé pokračování ve studiu na VOŠ. Umělecký obor zaměřený na Multimediální tvorbu v propagaci lze aktuálně studovat na VOŠ Prostějov, ekonomické obory jsou průběžně nabízeny v závislosti na momentálním zájmu a situaci na obou školách.

Škola v Prostějově navíc pokrývá i potřeby těch, kteří si netroufnou na maturitní studium. Nabízíme řadu několika učebních oborů, v nichž studenti mohou rovněž uplatnit svou kreativitu. V případě potřeby lze na některé učební obory navázat doplněním maturitní zkoušky v nástavbovém studiu.

Možnost studovat umělecké obory s maturitou ve dvou městech – Praha, Prostějov

Umělecké obory s maturitou je v současnosti možné studovat jak v Čechách, tak na Moravě. Obory Herní grafika, Grafika médií a Fotografie v reklamní praxi lze studovat na školách v Praze i v Prostějově.

Těsné propojení teorie s praxí

Již od prvních ročníků dbáme na to, aby studenti získávali nejen teoretické znalosti, ale doplňovali je také o praktické dovednosti a návyky, které později upotřebí ve svém povolání. V rámci středních i vyšších odborných škol se studenti podílejí na mnoha konkrétních projektech vycházejících přímo z potřeb spolupracujících subjektů. Jako příklady lze uvést například fotografickou dokumentační kampaň pro domácí hospice, propagační kampaň pro jednoho z komerčních klientů, tvorbu charitativního kalendáře pro psí útulek nebo kompletní přípravu a propagaci výstavy studentských prací na jednom z moravských zámků.

Pohodová a přátelská atmosféra

Studentům nabízíme nejenom kvalitní vzdělání, ale snažíme se také o to, aby je škola bavila, pomohla jim v objevování a rozvoji vlastního potenciálu a k naplnění jejich snů. Všechny naše školy se vyznačují pohodovou, rodinnou a přátelskou atmosférou. Bez ohledu na to, kterou z našich škol navštěvujete, můžete si být jistí, že pedagogové znají své studenty jménem.

Jsme školou, která rozvíjí talenty a studenty baví.

Navštivte naše školy

Seznamte se s tím, jak to u nás vypadá.
Zjistěte podrobnosti o studijních oborech, možnostech a vybavení našich škol.

Navštívit je můžete několika způsoby:

Dny otevřených dveří

Každá škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří.
Přesné termíny a podrobné informace najdete na samostatných stránkách jednotlivých škol.

Virtuální prohlídky škol

Nemůžete se v některé z našich škol zastavit osobně? Nabízíme vám virtuální prohlídku.
Projděte se chodbami škol v Praze nebo v Prostějově, aniž byste se hnuli z vlastního obývacího pokoje.

Individuální návštěva na základě osobní domluvy

Nemohli jste se zúčastnit dne otevřených dveří? Nebo vám nestačí virtuální 3D prohlídka a chcete si školu přece jen prohlédnout osobně mimo vypsané oficiální termíny?
Není problém. Kontaktujte nás a domluvte si s managementem školy individuální návštěvu. Vyplňte kontaktní formulář, nebo nám přímo zavolejte.

Kontaktní telefony: