Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Klauzurní práce

Podmínkou pro hodnocení žáka v odborných předmětech je podle § 69 ods . 4 školského zákona splnění klauzurní práce (komisionální zkoušky) příslušného vyučovacího předmětu. Pokud žák tuto zkoušku nesplní nebo se na ni nedostaví, a to ani v náhradním termínu bez řádné omluvy, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li hodnotit žáka z příslušného předmětu kvůli nesplnění nebo nedostavení se na zkoušku ve druhém pololetí, a to ani v náhradním termínu bez řádné omluvy, bude předmět hodnocen známkou „nedostatečně“, čímž žák za druhé pololetí neprospěl a nemůže tak postoupit do vyššího ročníku. Podrobné stanovení podmínek pro klasifikaci klauzurních prací je uvedeno v klasifikačním řádu a v dílčích zadáních pro vypracování klauzurní práce jednotlivých ročníků. Předměty, v nichž se klauzurní práce realizují, stanovuje ŠVP. 

V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz jednotlivá zadání – zadavatel klauzurní práce.

Dokumenty ke klauzurním pracím