Kam po maturitě?
Staň se specialistou!

Management v reklamě a médiích

Multimediální tvorba v propagacitalentovky

 • reklamní grafika
 • propagační fotografie
 • audiovizuální tvorba
 • produkce reklamních kampaní

Školné 15.000 Kč /rok
Požadavky na přijetí:

 • maturita
 • angličtina B1 (ústní i písemná maturitní zkouška)
 • talentová zkouška
 • zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání

Více informací o oboru

Firemní management

Personální řízeníbez přijímaček

 • personální politika ve firmě
 • nábor a výběr zaměstnanců
 • rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů
 • rozvoj a řízení politiky motivace zaměstnanců
 • nástroje na podporu stability týmu

Školné 12.000 Kč /rok
Požadavky na přijetí:

 • maturita
 • angličtina B1 (ústní i písemná maturitní zkouška)
 • zdravotní způsobilost ke studiu není vyžadována

Více informací o oboru

Pojďte se k nám podívat

Můžete nás navštívit osobně nebo virtuálně

Reálné projekty z tebe udělají opravdového specialistu

Výuka na VOŠ ART ECON je postavena na reálném využití praktických znalostí, dovedností a zkušeností v zadáních, se kterými se absolvent v budoucnosti setká při výkonu své práce. Studenti školy specialistů od samého počátku řeší skutečné projekty v rámci naší spolupráce s partnerskými firmami.

S titulem DiS. se o svoji budoucnost bát nemusíš

Garantujeme široké možnosti uplatnění. Absolventi studijních oborů, které nabízíme, jsou na trhu práce velmi žádaní. Studium nabízí širokou škálu možností uplatnění v soukromém i veřejném sektoru, ve vlastním podnikání i v zaměstnání.

Kvalitní výuka v nově zařízené škole pro tebe bude standardem

Kvalitní studium vyžaduje moderní technické vybavení a kvalifikované pedagogy se zkušenostmi z praxe. Tyto vysoké standardy naše škola nabízí. V roce 2020 jsme ji nově vybavili, také díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

Svoje studenty známe jménem

Nejsme fabrika na studenty. Udržujeme přátelskou rodinnou atmosféru, máme mladý pedagogický sbor s progresivním přístupem k výuce. Podporujeme individualitu studentů. Zajímá nás tvoje budoucnost a podpoříme tě v konkrétních oblastech tvého zájmu. ART ECON je škola, která baví.

Oceníš praktické studium s charakterem vysoké školy

Výuka na naší škole se podobá studiu na vysoké škole, a přitom je mnohem více zaměřena na propojení teorie s praxí. Studenti mají možnost vybírat si ze široké nabídky předmětů včetně cizích jazyků. Absolventi se mohou okamžitě uplatnit v praxi, založit si vlastní živnost nebo navázat dalším studiem na vysokých školách.

Je mnoho důvodů proč si ke své cestě vybrat studium na VOŠ ART ECON v Prostějově. Některé další nalezneš pod odkazem níže a nebo ti pomohou při rozhodování reference lidí, kteří jsou se školou spojeni.