Kam po maturitě? Staň se specialistou!

ART ECON vyšší odborná škola v Prostějově navazuje na studijní obory naší střední školy.
Cítíš, že po maturitě by to chtělo něco víc, ale univerzita je příliš akademická? Na VOŠ získáš praktické znalosti, které ti umožní dobře se uplatnit na trhu práce.

Studentky před VOŠ ART ECON Prostějov

Přihlášky na VOŠ můžete podávat do 10. září 2024

 

Informace o přijímacím řízení

Management v reklamě a médiích

Multimediální tvorba v propagacitalentovky

 • reklamní grafika
 • propagační fotografie
 • audiovizuální tvorba
 • produkce reklamních kampaní

Školné 15.000 Kč /rok
Požadavky na přijetí:

 • maturita
 • angličtina B1 (ústní i písemná maturitní zkouška)
 • talentová zkouška
 • zdravotní způsobilost ke studiu a výkonu povolání

Více informací o oboru

Firemní management

Personální řízeníbez přijímaček

 • personální politika ve firmě
 • nábor a výběr zaměstnanců
 • rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů
 • rozvoj a řízení politiky motivace zaměstnanců
 • nástroje na podporu stability týmu

Obor ve školním roce 2024/25 nebude otevřen

Více informací o oboru

Pojďte se k nám podívat

Můžete nás navštívit osobně nebo virtuálně

Proč studovat vyšší odbornou školu ART ECON

Reálné projekty z tebe udělají opravdového specialistu

Výuka na VOŠ ART ECON je postavena na reálném využití praktických znalostí, dovedností a zkušeností v zadáních, se kterými se absolvent v budoucnosti setká při výkonu své práce. Studenti školy specialistů od samého počátku řeší skutečné projekty v rámci naší spolupráce s partnerskými firmami.

S titulem DiS. se o svoji budoucnost bát nemusíš

Garantujeme široké možnosti uplatnění. Absolventi studijních oborů, které nabízíme, jsou na trhu práce velmi žádaní. Studium nabízí širokou škálu možností uplatnění v soukromém i veřejném sektoru, ve vlastním podnikání i v zaměstnání.

Kvalitní výuka v nově zařízené škole pro tebe bude standardem

Kvalitní studium vyžaduje moderní technické vybavení a kvalifikované pedagogy se zkušenostmi z praxe. Tyto vysoké standardy naše škola nabízí. V roce 2020 jsme ji nově vybavili, také díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

Svoje studenty známe jménem

Nejsme fabrika na studenty. Udržujeme přátelskou rodinnou atmosféru, máme mladý pedagogický sbor s progresivním přístupem k výuce. Podporujeme individualitu studentů. Zajímá nás tvoje budoucnost a podpoříme tě v konkrétních oblastech tvého zájmu. ART ECON je škola, která baví.

Oceníš praktické studium s charakterem vysoké školy

Výuka na naší škole se podobá studiu na vysoké škole, a přitom je mnohem více zaměřena na propojení teorie s praxí. Studenti mají možnost vybírat si ze široké nabídky předmětů včetně cizích jazyků. Absolventi se mohou okamžitě uplatnit v praxi, založit si vlastní živnost nebo navázat dalším studiem na vysokých školách.

Je mnoho důvodů proč si ke své cestě vybrat studium na VOŠ ART ECON v Prostějově. Některé další nalezneš pod odkazem níže a nebo ti pomohou při rozhodování reference lidí, kteří jsou se školou spojeni.

Monika Nadymáčková

Školu jsem si vybírala na základě oboru, který se mi líbil, ale bohužel tento obor se neotevřel z důvodu nízkého počtu uchazečů, a proto jsem jako alternativu zvolila obor multimediální tvorba. Škola mě překvapila, díky předmětům jako je management, marketing, které si myslím, že jsou do budoucna důležité. Vzhledem k situaci je výuka online, ta je za mne dostačující.

Monika Nadymáčková
studentka

Školu jsem si vybírala na základě oboru, který se mi líbil, ale bohužel tento obor se neotevřel z důvodu nízkého počtu uchazečů, a proto jsem jako alternativu zvolila obor multimediální tvorba. Škola mě překvapila, díky předmětům jako je management, marketing, které si myslím, že jsou do budoucna důležité. Vzhledem k situaci je výuka online, ta je za mne dostačující.

Monika Nadymáčková
Monika Nadymáčková
studentka
Veronika Svozilíková

Školu jsem si vybrala, protože hlavním bodem pro mě byla praxe (více praktických předmětů s méně teorií). Jsem ráda, že potřebné základy z teorie učitel vždy uvedl a vysvětlil.
Osobně si myslím, že z praxe se člověk naučí více – když si to sám vyzkouší.

Veronika Svozilíková
studentka

Školu jsem si vybrala, protože hlavním bodem pro mě byla praxe (více praktických předmětů s méně teorií). Jsem ráda, že potřebné základy z teorie učitel vždy uvedl a vysvětlil.
Osobně si myslím, že z praxe se člověk naučí více – když si to sám vyzkouší.

Veronika Svozilíková
Veronika Svozilíková
studentka
Iveta Andělová

Učit anglický jazyk na VOŠ je pro mě spojení příjemného s užitečným. Studenti si školu vybrali proto, že se učit chtějí, nebojí se komunikovat a spolupracují. Výuka se tak stává především kooperací mezi učitelem a studentem, protože mají společný cíl – zdokonalit své dovednosti a znalosti a posunout svou laťku dál. K výuce jsem si vybrala zahraniční učebnici, která u nás není rozšířená. Práce s těmito materiály je výzvou, protože vnáší do výuky, pro ČR zatím ne moc známý aspekt, a sice video-based learning. Hodiny anglického jazyka jsou založené na TED Talks, které přináší nejen užitek v podobě přirozeného jazyka, ale především myšlenek, které mají za úkol podnítit úvahy o životě samotných studentů. Tím měníme smysl učení se anglicky k učení se skrz angličtinu. A to mě na tom baví nejvíc.

Mgr. Iveta Andělová
vyučující angličtiny

Učit anglický jazyk na VOŠ je pro mě spojení příjemného s užitečným. Studenti si školu vybrali proto, že se učit chtějí, nebojí se komunikovat a spolupracují. Výuka se tak stává především kooperací mezi učitelem a studentem, protože mají společný cíl – zdokonalit své dovednosti a znalosti a posunout svou laťku dál. K výuce jsem si vybrala zahraniční učebnici, která u nás není rozšířená. Práce s těmito materiály je výzvou, protože vnáší do výuky, pro ČR zatím ne moc známý aspekt, a sice video-based learning. Hodiny anglického jazyka jsou založené na TED Talks, které přináší nejen užitek v podobě přirozeného jazyka, ale především myšlenek, které mají za úkol podnítit úvahy o životě samotných studentů. Tím měníme smysl učení se anglicky k učení se skrz angličtinu. A to mě na tom baví nejvíc.

Iveta Andělová
Mgr. Iveta Andělová
vyučující angličtiny
Dominika Majerová

Nabídka přednášet DVK na VOŠ pro mě byla vítanou změnou, protože mi přinesla novou zkušenost spojenou s novým typem posluchače. Spolupráce s dospělými studenty s sebou nese úplně jiné výzvy, než práce se středoškolským žákem. Také je to příležitost zrevidovat své vědomosti a neustrnout v rutině.

MgA. Dominika Majerová
vyučující Dějiny výtvarné kultury

Nabídka přednášet DVK na VOŠ pro mě byla vítanou změnou, protože mi přinesla novou zkušenost spojenou s novým typem posluchače. Spolupráce s dospělými studenty s sebou nese úplně jiné výzvy, než práce se středoškolským žákem. Také je to příležitost zrevidovat své vědomosti a neustrnout v rutině.

Dominika Majerová
MgA. Dominika Majerová
vyučující Dějiny výtvarné kultury
Pavel Michalec

Na VOŠ učím rád. Snažím se výuku zaměřovat tak, aby studenti mohli získané poznatky využít ve své budoucí praxi. Těší mě práce v malé skupině, kdy můžeme hodně diskutovat a řešit různé případové studie. Obohacuje mě zpětná vazba od studentů, jejich postoje a názory. Jsem rád, že jsem součástí týmu VOŠ.

Ing. Pavel Michalec, MBA - externista
vyučuje marketing management

Na VOŠ učím rád. Snažím se výuku zaměřovat tak, aby studenti mohli získané poznatky využít ve své budoucí praxi. Těší mě práce v malé skupině, kdy můžeme hodně diskutovat a řešit různé případové studie. Obohacuje mě zpětná vazba od studentů, jejich postoje a názory. Jsem rád, že jsem součástí týmu VOŠ.

Pavel Michalec
Ing. Pavel Michalec, MBA - externista
vyučuje marketing management
Daniela Včelařová

Na škole ART ECON jsem spokojená. Líbí se mi, že součástí našeho studia jsou praxe, díky kterým se můžeme naučit nové věci. Oceňuji také to, že je studium hodně na nás samotných a máme velký prostor pro samostatnost, ale zároveň dostáváme od učitelů zpětnou vazbu na naši práci a doporučení co zlepšit. Myslím si, že komunikace s učiteli je na dobré úrovni.

Daniela Včelařová
studentka

Na škole ART ECON jsem spokojená. Líbí se mi, že součástí našeho studia jsou praxe, díky kterým se můžeme naučit nové věci. Oceňuji také to, že je studium hodně na nás samotných a máme velký prostor pro samostatnost, ale zároveň dostáváme od učitelů zpětnou vazbu na naši práci a doporučení co zlepšit. Myslím si, že komunikace s učiteli je na dobré úrovni.

Daniela Včelařová
Daniela Včelařová
studentka