Prohlídka školy 3D

Připravujeme workshopy pro ZŠ

25.2.2022

27.5.2022

31.5.2022

3.6.2022

7.6.2022

 

Vyhlašujeme 2. ročník výtvarné soutěže PLAKÁT. Letos na téma koncert nebo festival.

Pro více informací klikněte na ikonu PLAKÁT níže.

Individuální Den otevřených dveří

Pokud jste nestihli naše DOD je možné domluvit si individuální prohlídku školy

Seznam přijatých uchazečů - studijní obory s maturitní zkouškou bez TZ ( 1.kolo)