Projekty školy

Nedílnou součástí výuky jsou školní projekty, kdy se škola zapojuje do aktivit jiných organizací.

Naše projekty financujeme skrze EU, státní rozpočet, případně ze soukromých zdrojů.

Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy. Snahou školy je zapojit do těchto projektů maximum žáků a poskytnout tak reálnou zkušenost během studia v mnoha oblastech.

Ing. Daniel Čapek – mezinárodní vztahy a možnosti ERASMUS
Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

Cílem projektu je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu ... Více o projektu

Šablony I. OP JAK pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných ... Více o projektu

Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

Cílem projektu je modernizace fotoateliéru a výtvarného ateliéru a vznik zcela nové kreslírny ... Více o projektu

EFPA Europe

EFPA Europe

EFPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, ... Více o projektu

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Cílem programu může být ... Více o projektu

ART ECON 54

ART ECON 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: Projektová výuka. Vzdělávání a osobní rozvoj ... Více o projektu

ART ECON – fakultní školou univerzity Karlovy v Praze

ART ECON – fakultní školou univerzity Karlovy v Praze

S platností od 1. 12. 2019 se stala střední škola ART ECON Praha fakultní školou pedagogické fakulty ... Více o projektu

Šablony II. pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Šablony II. pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné ... Více o projektu

Až do konce – aneb pomáháme, kde je třeba

Až do konce – aneb pomáháme, kde je třeba

Připravili jsme projekt, který pomůže představit domácí hospicovou práci v ČR a přiblížit ji veřejnosti. ... Více o projektu

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů

Snažíme se poskytnout studentům co nejlepší vybavení a připravit je tak co nejlépe na budoucí zaměstnání. ... Více o projektu

Trigema – fotíme chytré bydlení

Trigema – fotíme chytré bydlení

Spolupracujeme s firmou Trigema, a.s., na fotodokumentaci nových i rozestavěných developerských ... Více o projektu

Vyfoť si svou Miss!

Vyfoť si svou Miss!

Zapojili jsme se do unikátního projektu České Miss. Dostali jsme příležitost ukázat svoje umění, nafotit ... Více o projektu