Šablony II. pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

1. ledna 2020

Název projektu: Šablony II. pro ART ECON – Střední školu a vyšší odbornou školu Praha

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016657

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Akce pořádané v rámci projektu