Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

13. ledna 2024

Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ).

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ v prioritní ose 2 – Vzdělávání

Období realizace: 1. 12. 2023 – 31. 08. 2028

Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj. V projektu je plánována spolupráce s partnery s finanční spoluúčastí.

Cílem projektu je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji (DZ 2024–2028) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání na roky 2023 a 2024, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění vybraných priorit DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Klíčové aktivity projektu nebudou všechny realizovány po celou dobu projektu. V první fázi projektu tzv. mezidobí do 30. 6. 2024 budou realizovány pouze dvě.

klíčové aktivity:

 • KA01 Řízení projektu
 • KA02 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje
 • KA03 Implementace ročních akčních plánů KAP III (jen pro mezidobí)Podaktivity:
  • KA03.1 Podpora kariérového poradenství
  • KA03.2 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • KA03.3 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • KA03.4 Podpora rozvoje gramotností
  • KA03.5 Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
  • KA03.6 Polytechnické vzdělávání
  • KA03.7 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: https://idzok.cz/

Akce pořádané v rámci projektu