Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Máš umělecké střevo? (MUS) 14. ročník

25. května 2023

Název projektu:

(MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

Společným tématem pro 14. ročník přehlídky Máš umělecké střevo? bylo JÍDLO. Na první pohled se jídlo může jevit jako zcela všední. Ve skutečnosti jde ale o neustále aktuální téma, které nabízí řadu pohledů a možností, jak k němu přistoupit.

Na toto téma lze nahlížet i ze společenského, ekonomického, politického úhlu pohledu – a kriticky: nedostatek jídla a plýtvání jídlem (sociální rozdíly, environmentální dopady), nadměrná výroba jídla (následky v podobě nadváhy obyvatel), nerovnoměrná distribuce jídla po světě (každý 9. člověk na světě trpí hladem, čtvrtina lidské populace má ztížený přístup k potravinám versus fakt, že v Evropě je 22 milionů dětí, které trpí nadváhou, ve vyspělých zemích je až čtvrtina obyvatel obézní a potíže s nadváhou má až 53% evropské populace).

Do přehlídky se letos přihlásilo 100 projektů. Nás zastupovaly žákyně druhého a třetího ročníku učebního oboru – Aranžer. Sice nepoustoupily do užšího kola, ale i tak se jim práce moc povedla.

Akce pořádané v rámci projektu