Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

4. května 2022