Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

4. května 2022

Název projektu: OPPPR 48

registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002236

Cílem projektu je modernizace fotoateliéru a výtvarného ateliéru a vznik zcela nové kreslírny a jazykové učebny.
Cíl projektu reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny – nové a modernizované učebny přispějí k vyšší uplatnitelnosti žáků na trhu práce a k vyšší úspěšnosti při navazujícím studiu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Akce pořádané v rámci projektu