Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Modernizace tří odborných učeben a jazykové učebny

4. května 2022

Název projektu: OPPPR 48

registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002236

Cílem projektu je modernizace fotoateliéru a výtvarného ateliéru a vznik zcela nové kreslírny a jazykové učebny.
Cíl projektu reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny – nové a modernizované učebny přispějí k vyšší uplatnitelnosti žáků na trhu práce a k vyšší úspěšnosti při navazujícím studiu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Akce pořádané v rámci projektu