Maturitní obory

4leté studijní obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Obory s výučním listem

3leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou.

Nástavbové obory

Vzdělávací programy pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s výučním listem.
Nástavbové obory