ART – Kreativní svět

„Nejen praktikujte své umění, ale ponořte se do jeho tajemství. Umění si to zaslouží, protože pouze umění a věda mohou povýšit člověka…“
Ludwig van Beethoven

Život v uměleckém světě AE

Kreativita je naším druhým já. Jak už název školy “ART ECON” napovídá, velká část našich oborů souvisí s uměním nebo se přímo uměním zabývá.

Věnujeme velký prostor rozvoji talentu našich studentů, disponujeme 2 plně vybavenými ateliéry pro výtvarná umění, tiskařskou dílnou, fotoateliérem, specializovanou aranžérskou dílnou atd. Vybavení pro umělecké obory průběžně vylepšujeme a modernizujeme, usilujeme zkrátka o to, abychom umožnili našim studentům tvořit a uplatnit se v uměleckém světě.
Garant oboru - Barbora Květová

Zeptejte se mě…

Mgr. Barbora Květová

Garantka výuky uměleckých oborů

Umění se na naší škole daří

Slovo garanta pro umělecké obory

Obory s uměleckým zaměřením nabízí žákům širokou škálu uměleckého vyjádření. V průběhu studia si osvojí klasické techniky malby, kresby, ale také grafické techniky, typografii a v neposlední řadě i nová média digitálního světa. Žáci pracují převážně v programech Adobe. Čím vyšší ročník studia navštěvují, tím užší je jejich specializace pro daný obor. V každém pololetí se konají klauzurní práce, kde žáci předvedou svoje výtvarné dovednosti. Výtvarné práce žáků se vystavují na sociálních sítích školy, ale i ve výstavních prostorách v Prostějově. Pravidelně navštěvujeme Designblok i stálé expozice muzeí a dočasné výstavy. Ve třetím ročníku jezdí žáci na plenér, kde se mohou intenzivněji věnovat vlastní tvorbě.

Soutěže a výstavy studentů

V průběhu let soustavně podporujeme nové talenty. Se studenty uměleckých oborů pořádáme řadu aktivit, exkurzí a účastníme se různých soutěží a projektů. Práce našich studentů také pravidelně vystavujeme, ať už ve škole nebo v jiných veřejných prostorách.

Nahlédněte do zákulisí:

Soutěže Plakát

Každoročně vyhlašujeme soutěž pro žáky základních a středních škol v kategoriích výtvarný a digitální Plakát.

Naši studenti se pravidelně účastní řady soutěží, které vyhlašují jiní. Těší nás, když se i my můžeme pochlubit jejich úspěchy.

Výstavy studentů

Naši studenti pravidelně vystavují ve veřejných prostorách.
Aktuální výstavy:
zámek Tovačov (proklik na projekt Umění nás baví)
Velehrad 

Umělecké obory

Nabízíme rozmanité a náročné učební programy, které studentům umožní osvojit si potřebné techniky, zkoumat koncepty a zároveň získat vhled do světa kolem nás i do sebe sama.

Střední škola ART ECON Prostějov aktuálně nabízí možnost studovat následující obory:

Herní grafika

Grafika médií

Fotografie v reklamní praxi

Módní designer a vizážista

Umění aranžování

Tradiční krejčí

Herní grafika

Jsme jedna z mála škol v celé ČR, která nabízí výuku oboru, zaměřeného na tvorbu her a mobilních aplikací.

Grafika médií

Tento obor nabízí možnost realizace zájemcům o všechny druhy grafické tvorby, od klasických tiskových materiálů, přes prezentace a reklamy až po webdesign.

Fotografie v reklamní praxi

Studium tohoto oboru provede mladé profesionály všemi fázemi a procesy fotografické tvorby.

Módní designer a vizážista

Obor je určen pro ty uchazeče, kteří se chtějí věnovat vlastní designové tvorbě v oblasti módy a vizáže

Umění aranžování

Jsi kreativní a tvořivý člověk? Baví tě kreslení, tvoření, ruční práce? Pak je tento obor právě pro tebe.

Tradiční krejčí

Krejčí - je krásné řemeslo, ale v současnosti opomíjené.
Zjistěte kompletní informace o našich studijních programech v uměleckých oborech.

Práce studentů

Prohlédněte nejzajímavější ukázky prací studentů v naší virtuální galerii

Robert Vano

Spolupracujeme s odborníky

Součástí našeho života je spolupráce s řadou odborníků, setkáváme se s nimi nejen v rámci výuky, ale také na přednáškách, workshopech, praxích a konkrétních projektech zaměřených na praktické využití znalostí získaných během studia.

Adéla Anděla Bursová
Jiří Novotný
Dominika Majerová
Veronika Souralová

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.