Studijní obory

Nabízíme atraktivní studijní obory.

Přijď k nám a staň se diplomovaným specialistou (titul DiS.) v některém z nich..

Základní nabídka možností studia je rozdělena přesně v souladu s názvem naší školy

Studijní obory

ART – s talentovou zkouškou

Uplatni svoji kreativitu a staň se odborníkem na reklamu a propagační tvorbu

Multimediální tvorba v propagaci

Multimediální tvorba v propagaci

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické ...

Studijní obory

ECONomické zaměření

Staň se ceněným odborníkem na řízení lidských zdrojů

Personální řízení

Personální řízení

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.