Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8-Libeň

Přihláška ke studiu - Sportovní management

Přihláška ke studiu - umělecké obory

  • Vyplňte přihlášku na SŠ.
  • Zvolte jeden z nabízených oborů.
  • Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře.
  • Vyplňte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků studia ZŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou ZŠ (razítko a podpis).
  • Společně s rodičem – zákonným zástupcem přihlášku podepište.
  • Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu školy

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení nejpozději do 14 dní před konáním talentové zkoušky zašle doporučenou poštou pozvánku ke zkoušce s podrobnými instrukcemi.