Aktuální informace

Dnes má svátek Jonáš, tak nezapomeňte popřát.

Důležité informace ke COVID-19

24/08/2020

Mimořádná hygienická opatření s platností od 10.9.2020

Ředitel školy nařizuje následující hygienická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob.

 • Zakazuje se vstup a pobyt ve škole všem osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění.
 • Všechny osoby, které vstupují do školy, musí mít nasazenou roušku, nebo si vhodným způsobem zakrývat nos a ústa.
 • Všechny osoby si musí povinně po vstupu do školy dezinfikovat ruce.
 • Žáci si myjí a dezinfikují ruce v kmenových učebnách nebo na toaletách.
 • V průběhu výuky ve třídě ředitel povolil sejmutí roušek.
 • O přestávkách mohou mít žáci ve své kmenové učebně sejmuté roušky v případě, kdy se větrá a není přítomen žádný pedagog.
 • Roušky lze sejmout na nezbytnou dobu v případě konzumace jídla i nápojů, při jejich výměně, nebo v jiných nezbytných případech.
 • Všechny osoby od sebe udržují odstup 1,6 – 2m, vyjma případů, kdy je přiblížení nezbytně nutné.
 • Všechny osoby musí omezit přímý kontakt s jinými osobami, zejména podávání rukou.
 • V případě zvýšené teploty, nebo jiných příznaků respiračního onemocnění musí bezodkladně po nahlášení situace zletilý žák opustit školní budovu a nezletilý žák nastoupí do karantény v učebně č.2, na 1.NP v pravé části budovy a vyčká příjezdu rodičů.
 • V případě, že žák zjistil v době mimo vyučování, že je nakažen COVID – 19, neprodleně tuto informaci sdělí třídnímu učiteli.
 • Žákovská služba je povinna každou přestávku po celou dobu jejího trvání větrat, vyjma období, kdy to klimatické  podmínky neumožňují.
 • Ve sdílených učebnách, zejména v PC učebnách, provádí žáci na základě pokynu pedagoga dezinfekci svého pracoviště.
 • Všechny osoby musí plně respektovat a dbát pokynů pracovníků školy pověřených k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu školy.

Starší informace určené studentům