Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Finanční poradenství

Studenti Finanční poradenství jsou systematicky připravováni k výkonu profese v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti a také pro jejich možné zahájení vlastního podnikání.

Garant oboru

Úvodní slovo garanta oboru

Studium příbuzného oboru je možné absolvovat i na škole v jiném městě.
Studium oboru Finanční řízení v Prostějově

Spolupracujeme s Evropská asociace finančního plánování – EFPA ČR

Úroveň vzdělání
3letý studijní obor vzdělání s absolutoriem
Název školního vzdělávacího programu
Finanční poradenství
Kód oboru / Název programu
63-43-N/05 Finanční řízení
Dosažený stupeň vzdělání
vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání
tříleté kombinované
Způsob ukončení a certifikace
absolutorium
Standardní školné
30.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

Pro koho je tento obor

Náš studijní obor Finanční poradenství je určen pro absolventy středních škol, kteří si chtějí rozšířit své obzory a zvýšit svou šanci na uplatnění se na pracovním trhu. Jako absolvent tohoto vzdělávacího programu můžeš pracovat jako odborný pracovník v administrativě, účetní, asistent daňového poradce nebo auditora nebo třeba jako lektor v různých vzdělávacích organizacích. Své uplatnění najdeš i ve státní správě nebo se můžeš vydat cestou freelancera a poskytovat rady v oblasti pojištění, půjček a investic.

O čem se budeš učit

Kombinovaná forma studia oboru Finanční poradenství umožňuje skloubit tvé pracovní povinnosti se studiem. Po absolvování tříletého studia získáš tutil DiS (diplomovaný specialista), uváděný za jménem.

Na základě spolupráce ArtEcon s European Financial Planning Association CR (EFPA ČR) můžeš získat evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu (oblasti odborné způsobilosti pro makléře, investiční, finanční poradce, zprostředkovatele a osoby zajišťující distribuci pojištění). V případě předložení takovýchto certifikátů ti mohou být uznány uznány relevantní moduly.

Kde najdeš jako absolvent oboru Finanční poradenství uplatnění?

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění. Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, budeš jako náš absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity.

Vzdělávací program poskytuje široce profilující vyšší odborné vzdělání, a tím vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a seberealizaci. Náš absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky. Vzdělávací program zároveň zajišťuje poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění absolventa. Získané kompetence významně ovlivňují jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře.

Průběh studia

Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit s principy finančního poradenství a dovednosti aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe. Naučís se orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy a podmínek vedoucích k dosažení finanční nezávislosti. Inovovaný vzdělávací program reflektuje změny související s vývojem v oblasti finančnictví a bankovnictví.

Zavedení aktuálních předmětů vychází z požadavků sociálních partnerů, studentů i odborné praxe.

Vybavení školy, používané pomůcky

Studentům je k dispozici celkem 14 učeben, z toho jsou tři učebny výpočetní techniky.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Každý student má své pracovní místo. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Naši studenti mohou využívat školní zahradu k relaxaci a odpočinku. Někteří naši učitelé zahradu využívají i pro výuku. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD, DVD.

Způsob ukončení studia

Tvé studium na ArtEconu bude ukončeno absolutoriem, které se skládá ze 3 částí:

  1. odborné teoretické zkoušky (bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy, ekonomie a marketing)
  2. zkoušky z odborného cizího jazyka
  3. obhajoby absolventské práce

Po úspěšném složení absolutoria mohou absolventi VOŠ dále pokračovat ve studiu na VŠ (např. Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole obchodní, Vysoké škole podnikání a práva, Vysoké škole finanční a správní aj.), Studiem na našich partnerských VŠ mohou získat bakalářské vysokoškolské vzdělávání ve zkrácené formě studia za dva semestry.

Máte otázky? Přečtěte si FAQ

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.