Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Multimediální tvorba v propagaci

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

Garant oboru

Úvodní slovo garanta oboru

Úroveň vzdělání
3letý studijní obor vzdělání s absolutoriem
Název školního vzdělávacího programu
Multimediální tvorba v propagaci
Kód oboru / Název programu
82-43-N/11 Multimediální tvorba v propagaci
Dosažený stupeň vzdělání
vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání
tříleté denní
Způsob ukončení a certifikace
absolutorium
Standardní školné
15.000 Kč/rok

Pro koho je tento obor

Absolventi jsou připravováni tak, aby po ukončení studia našli uplatnění zejména jako:

 • Odborní pracovníci v reklamním průmyslu a propagační tvorbě
 • Pracovníci v oblasti zaměřené na tvorbu a zpracování fotografie
 • Pracovníci grafických studií
 • Specialisté na grafický design
 • Pracovníci v redakcích novin, časopisů a v nakladatelstvích
 • Pracovníci v reklamních agenturách
 • Zaměstnanci v propagačních odděleních firem a institucí

O čem se budeš učit

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Grafické činnosti využívané v reklamní praxi
 • Použití fotografie v propagační tvorbě
 • Využití audiovizuálního materiálu v propagaci
 • Vytvoření webové prezentace
 • Vytvoření návrhu optimálních propagačních materiálů pro objednatele
 • Tvorba ucelené reklamní kampaně
 • Propagační tvorba od vlastního návrhu až po jeho konečnou realizaci
 • Samostatná tvůrčí umělecká produkce

Praxe

Součástí výuky je odborná praxe, která je v 1. a 2. ročníku zařazena jako souvislá. Ve třetím ročníku praxe probíhá vždy jeden den v týdnu. Tento způsob praxe ve třetím ročníku umožňuje trvalý (celoroční) kontakt studenta s pracovištěm, upevňuje jeho pracovní návyky a vztah k pracovnímu kolektivu. Dlouhodobý kontakt mezi studentem a praxí vede ke vzájemnému poznání a možnosti budoucí spolupráce. Umožňuje průběžně konzultovat problematiku, kterou zpracovává ve své absolventské práce.

Způsob ukončení studia

Ukončení studia je formou absolutoria, které řádně probíhá jeden den. Student skládá zkoušku z odborných předmětů, z cizího jazyka a obhajobou absolventské práce. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria oznámí studentovi předseda zkušební komise v den složení této zkoušky a po jejím složení získá osvědčení o absolvování studia, diplom a vysvědčení o absolutoriu.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.