Multimediální tvorba v propagaci

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

Garant oboru

Úvodní slovo garanta oboru

Úroveň vzdělání
3letý studijní obor vzdělání s absolutoriem
Název školního vzdělávacího programu
Multimediální tvorba v propagaci
Kód oboru / Název programu
82-43-N/11 Multimediální tvorba v propagaci
Dosažený stupeň vzdělání
vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání
tříleté denní
Způsob ukončení a certifikace
absolutorium
Standardní školné
15.000 Kč/rok

Pro koho je tento obor

Absolventi jsou připravováni tak, aby po ukončení studia našli uplatnění zejména jako:

 • Odborní pracovníci v reklamním průmyslu a propagační tvorbě
 • Pracovníci v oblasti zaměřené na tvorbu a zpracování fotografie
 • Pracovníci grafických studií
 • Specialisté na grafický design
 • Pracovníci v redakcích novin, časopisů a v nakladatelstvích
 • Pracovníci v reklamních agenturách
 • Zaměstnanci v propagačních odděleních firem a institucí

O čem se budeš učit

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Grafické činnosti využívané v reklamní praxi
 • Použití fotografie v propagační tvorbě
 • Využití audiovizuálního materiálu v propagaci
 • Vytvoření webové prezentace
 • Vytvoření návrhu optimálních propagačních materiálů pro objednatele
 • Tvorba ucelené reklamní kampaně
 • Propagační tvorba od vlastního návrhu až po jeho konečnou realizaci
 • Samostatná tvůrčí umělecká produkce

Praxe

Součástí výuky je odborná praxe, která je v 1. a 2. ročníku zařazena jako souvislá. Ve třetím ročníku praxe probíhá vždy jeden den v týdnu. Tento způsob praxe ve třetím ročníku umožňuje trvalý (celoroční) kontakt studenta s pracovištěm, upevňuje jeho pracovní návyky a vztah k pracovnímu kolektivu. Dlouhodobý kontakt mezi studentem a praxí vede ke vzájemnému poznání a možnosti budoucí spolupráce. Umožňuje průběžně konzultovat problematiku, kterou zpracovává ve své absolventské práce.

Způsob ukončení studia

Ukončení studia je formou absolutoria, které řádně probíhá jeden den. Student skládá zkoušku z odborných předmětů, z cizího jazyka a obhajobou absolventské práce. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria oznámí studentovi předseda zkušební komise v den složení této zkoušky a po jejím složení získá osvědčení o absolvování studia, diplom a vysvědčení o absolutoriu.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 9.12.2023

Již brzy vyhlásíme přijímací řízení na obory ECON pro školní rok 2024/25

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.