Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Informace o školném

Platby školného na ART ECON VOŠ Prostějov.

Způsob úhrady školného

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termíny splatnosti

zimní studijní období – 15. října
letní studijní období – 15. února

Platba

  • Způsob platby: bankovním převodem
  • Číslo účtu: 7718912/0800
  • Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
  • Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta