Informace o školném

Platby školného na ART ECON VOŠ Prostějov.

Způsob úhrady školného

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termíny splatnosti

zimní studijní období – 15. října
letní studijní období – 15. února

Platba

  • Způsob platby: bankovním převodem
  • Číslo účtu: 7718912/0800
  • Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
  • Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta