Personální řízení

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

Tento obor nebude ve školním roce 2024/25 otevřen

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte prosím vedení školy.

Garant oboru

Úvodní slovo garanta oboru

Úroveň vzdělání
3letý studijní obor vzdělání s absolutoriem
Název školního vzdělávacího programu
Personální řízení
Kód oboru / Název programu
63-42-N/01 Personální řízení
Dosažený stupeň vzdělání
vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání
tříleté denní
Způsob ukončení a certifikace
absolutorium
Standardní školné
12.000 Kč/rok

Pro koho je tento obor

Absolventi tohoto oboru uplatní získané znalosti a vědomosti zejména v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, profesního vzdělávání a profesního poradenství. Seznámí se také s obory, které s personálním řízením neoddělitelně souvisejí – ekonomika, právo, psychologie, andragogika (vzdělávání dospělých).
Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Výkon veškerých personálních činností organizace: získávání pracovníků, jejich výběr, přijímání, vzdělávání, atd…).
 • Tvorba koncepce vývoje mezd, odměn a zaměstnaneckých výhod
 • Monitoring zaměstnaneckých vztahů a postojů zaměstnanců k organizaci
 • Zajištění profesního rozvoje a motivace zaměstnanců
 • Zpracování sociálních programů, vzdělávacích projektů
 • Tvorba a realizace systému hodnocení zaměstnanců atd.

O čem se budeš učit

Osvojíte si obor personalistka – získávání pracovníků, pracovní právo, personální marketing, plánování kariery, vzdělávání, řízení, hodnocení, motivace.

Kde najdeš jako absolvent oboru Personální řízení uplatnění?

Absolventi tohoto oboru se mohou v praxi uplatnit jako:

 • personální manažeři
 • samostatní personalisté
 • odborní poradci pro zprostředkování služeb zaměstnanosti (agentury zprostředkující zaměstnance „na klíč“ např. pro velké výrobní podniky apod.)
 • odborní pracovníci trhu práce (pracovníci v personálních agenturách apod.)
 • odborní lektoři ve vzdělávacích institucích
 • pracovníci, zabývající se rekvalifikací zaměstnanců
 • mohou podnikat jako OSVČ, poradci a konzultanti v oblasti lidských zdrojů

Způsob ukončení studia

Ukončení studia je formou absolutoria, které řádně probíhá jeden den. Student skládá zkoušku z odborných předmětů, z cizího jazyka a obhajobou absolventské práce. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria oznámí studentovi předseda zkušební komise v den složení této zkoušky a po jejím složení získá osvědčení o absolvování studia, diplom a vysvědčení o absolutoriu.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Dnes probíhají jednotné přijímací zkoušky. Hodně štěstí!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 12.4.2024

Podali jste přihlášku na střední školu? Dnes probíhají jednotné přijímací zkoušky.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.