Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ECON

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Sportovní management)
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2024/2025

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců.

Později zde uveřejníme i výsledky a seznam přijatých uchazečů. V novém ročníku 2024/2025 budeme otevírat 2 třídy po 30 studentech.

Termín podání přihlášky:
1.-20. února 2024
Termín školního kola:
8. 4., 12. 4. nebo 15. 4. 2024
Termín jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. nebo 15. 4. 2024
Termín výsledků přijímacího řízení:
do 10. května 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
do 15. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijetí v prvním kole:

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
 • Výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů
 • Výsledek motivačního pohovoru ke studiu

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, výsledku testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů a podle výsledku motivačního pohovoru ke studiu takto:

 • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
 • za výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů a za výsledek motivačního pohovoru může uchazeč získat 60 bodů 

  a) za výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů může uchazeč získat maximálně 30 bodů

  b) za výsledek motivačního pohovoru ke studiu může uchazeč získat maximálně 30 bodů

  • vlastní sebeprezentace, hodnocení mluveného slova (obsah, spisovnost, slovní zásoba, výslovnost, schopnost reagovat) = max. 15 bodů
  • vlastní portfolio = max. 10 bodů
  • bonifikace: člen reprezentace ČR v dané kategorii = max. 5 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY 15.5.2024.