Přijímací řízení ECON

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Sportovní management)

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců

Pozor změna termínů přijímacích zkoušek!
1. termín – 3. 5. 2021
2. termín – 4. 5. 2021

Pozor! Prosíme o prustudování souborů viz níže k povinnému testování uchazečů před přijímací zkouškou.

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Vyhlášení přijímacího řízení