Přijímací řízení ECON

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Sportovní management)

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2021/2022

Pozor! Prosíme o prostudování souborů viz níže k povinnému testování uchazečů před přijímací zkouškou.

Kritéria přijímacího řízení

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Vyhlášení přijímacího řízení