Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy:

ART ECON – Střední škola, s.r.o.
Husovo nám. 2061/91
796 01  Prostějov

  • Vyplňte přihlášku na SŠ (vzory předvyplněných přihlášek naleznete u jednotlivých oborů nebo zde, pod odkazem dokumenty pro uchazeče).
  • Zvolte jeden z nabízených oborů.
  • Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře, u oborů, kde je vyžadována.
  • Vyplňte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků studia ZŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou ZŠ (razítko a podpis).
  • Společně s rodičem – zákonným zástupcem přihlášku podepište.
  • Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu školy.

Po obdržení přihlášky Vám ředitel školy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky zašle doporučenou poštou pozvánku ke zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Termíny pro uchazeče

Listopad2.11.2022 – StředaTalentovky NANEČISTO - v případě změny Vás budeme informovat
9.11.2022 – StředaTalentovky NANEČISTO - v případě změny Vás budeme informovat
24.11.2022 – ČtvrtekTalentovky NANEČISTO - v případě změny Vás budeme informovat
30.11.2022 – StředaOdevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou
Leden04.01.2023 – Středa
nebo 05.01.2023 – Čtvrtek
Talentové zkoušky (uchazeč uvede vybraný termín na přihlášku)
Březen01.03.2023 – StředaOdevzdání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky.
Duben13.04.2023 – Čtvrtek
nebo 14.04.2023 - Pátek
Školní přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky.