Projekty školy

Nedílnou součástí výuky jsou školní projekty, kdy se škola zapojuje do projektů a aktivit jiných organizací.

Řada z těchto projektů je financována z EU, státního rozpočtu, případně ze soukromých zdrojů.

Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy. Snahou školy je zapojit do těchto projektů maximum žáků.

Hodnoty školy očima studentů 2. G

Více o projektu

Inovativní vzdělávání žáků v rámci projektu OP JAK

Inovativní vzdělávání žáků v rámci projektu OP JAK

V rámci projektu OP JAK ART ECON - Šablony I - CZ.02.02.XX/00/22_003/0003136 jsme uspořádali pro naše žáky ... Více o projektu

LOUTKOFEST 2024

LOUTKOFEST 2024

Navázali jsme spolupráci s loutkovým divadlem PRONITKA. Naši žáci učebního oboru Aranžér a maturitního oboru Módní ... Více o projektu

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně ... Více o projektu

Digitální pomůcky – ART ECON

Digitální pomůcky – ART ECON

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1V rámci komponenty 3.1 Inovace ... Více o projektu

START21ART

START21ART

Československá výtvarná soutěž - 3. ročník. Už potřetí dostanou studenti 4.ročníků možnost zúčastnit se soutěže ... Více o projektu

#GivingTuesday – celosvětový den štědrosti a dobrých skutků 

#GivingTuesday – celosvětový den štědrosti a dobrých skutků 

Naše škola se zapojila do sbírky mobilních telefonů v rámci celosvětového dne štědrosti a dobrých skutků ... Více o projektu

Máš umělecké střevo? 15. ročník

Máš umělecké střevo? 15. ročník

Tématem 15. ročníku přehlídky Máš umělecké střevo? jsou SÍTĚ. Množné číslo SÍTĚ v názvu není ... Více o projektu

Máš umělecké střevo? (MUS) 14. ročník

Máš umělecké střevo? (MUS) 14. ročník

(MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a ... Více o projektu

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

2. května se žáci prvních ročníků v rámci předmětu Ekologie zúčastnili akce Ukliďme Česko, v našem případě Ukliďme ... Více o projektu

Zlepšení konektivity v ART ECON

Zlepšení konektivity v ART ECON

Projekt řeší nedostatečnou vnitřní i vnější konektivitu školy. Primárním cílem je zkvalitnění vnitřní ... Více o projektu

ART ECON – Šablony I

ART ECON – Šablony I

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora - kariérový poradce, koordinátor spolupráce se ... Více o projektu