Adresa školy

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8-Libeň

Kontakty školy

Úřední hodiny: 8:00 – 15:30

Telefon: +420 725 196 038 | + 420 284 680 880
Datová schránka: 4xwskdy

E-mail: praha@artecon.cz | sekretariat@artecon.cz
web: artecon.cz/praha/

Informace o podatelně školy

Podrobné informace o formě, formátech a příjmu dokumentů
naleznete ZDE

Máte dotaz? Napište nám.

  Obchodní údaje

  ČÚ: 7718242/0800 (Česká spořitelna)

  IČO: 45796955

  IZO: 045796955
  REDIZO: 600006042
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11597

  Naše škola je součástí IF HOLDING a.s.

  Kde nás najdete

  Dopravní spojení

  Trasa metra C – stanice Nádraží Holešovice,
  BUS č. 201, zastávka Kuchyňka,
  BUS č. 187, zastávka Pelc – Tyrolka

  GDPR

  Představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

  Škola zpracovává osobní údaje na základě plnění právní povinnosti stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Více o zpracování osobních údajů naleznete ZDE

  Kontakty na vedení školy

  PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

  Jednatelka společnosti

  Mgr. Petr Procházka

  Ředitel školy

  Ing. David Klouček, DiS.

  Zástupce ředitele školy, garant výuky Sportovní management, Sportovní koordinátor

  Mgr. Ellen Fojtíková

  Zástupkyně ředitele školy, Výchovný poradce

  Ing. Michaela Peštová

  Marketingová ředitelka

  Garanti výuky

  Ing. David Klouček, DiS.

  Zástupce ředitele školy, garant výuky Sportovní management, Sportovní koordinátor

  Mgr. Pavla Kouřilová

  Garantka mezinárodních vztahů

  Mgr. Tomáš Moudrý

  Garant výuky Fotografie v reklamní praxi

  Mgr. Lucie Preverčíková

  Garantka výuky výtvarných předmětů

  MgA. Jan Šajbidor

  Garant výuky Herní grafika

  Jana Zochová

  Garantka výuky Grafika médií

  Poradenské pracoviště

  Mgr. Ellen Fojtíková

  Zástupkyně ředitele školy, Výchovný poradce

  Bc. Hubert Váša

  Metodik prevence

  Mgr. Kateřina Schönová

  Školní psycholožka, pedagogická intervence

  Sekretariát

  Kristýna Valešová

  Sekretariát školy

  Mgr. Martina Ševelová

  Správce knihovny

  JUDr. Petr Přikryl

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR

  +420 582 342 949

  akprikryl@seznam.cz

  Pedagogičtí pracovníci

  Mgr. Jan Bárta

  tělesná výchova, biologie člověka,

  Konzultační hodiny: úterý 3. hodina,

  barta.j@artecon.cz

  Ing. Stanislav Blaha

  ekonomika, integrovaný ekonomický předmět, písemná a elektronická komunikace, účetnictví, daňová soustava,

  Konzultační hodiny: pátek 9. hodina,

  blaha.s@artecon.cz

  RNDr. Jiří Bořil

  matematika,

  Konzultační hodiny: úterý 4. hodina,

  boril.j@artecon.cz

  Cathy Bowden

  konverzace v anglickém jazyce,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  bowden.c@artecon.cz

  BcA. Zuzana Čermáková

  grafický design, výtvarná příprava, digitální ilustrace,

  Konzultační hodiny: pondělí 5. hodina,

  cermakova.z@artecon.cz

  Tomáš Chmelíř

  grafická cvičení,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  chmelir.t@artecon.cz

  Jiřina Chrtková

  webdesign, nová média,

  Konzultační hodiny: úterý 6. hodina,

  chrtkova.j@artecon.cz

  Mgr. Jana Doubravová

  matematika,

  Konzultační hodiny: středa 3. hodina,

  doubravova.j@artecon.cz

  Bc. Tomáš Dušek, DiS.

  typografie, propagace,

  Konzultační hodiny: pátek 2. hodina,

  dusek.t@artecon.cz

  Mgr. Ellen Fojtíková

  český jazyk a literatura,

  Konzultační hodiny: pondělí 1. hodina,

  fojtikova.e@artecon.cz

  David Hanuš

  hry pro mobilní zařízení,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  hanus.d@artecon.cz

  Ing. Miroslava Horáčková

  základy přírodních věd,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 6. hodina,

  horackova.m@artecon.cz

  Miroslav Jersenský

  3D grafika,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  jersensky.m@artecon.cz

  Mgr. Blanka Klementová

  anglický jazyk,

  Konzultační hodiny: úterý 3. hodina,

  klementova.b@artecon.cz

  Ing. David Klouček, DiS.

  tělesná výchova, management sportu, teorie a praxe sportu,

  Konzultační hodiny: středa 4. hodina,

  kloucek.d@artecon.cz

  Mgr. Pavla Kouřilová

  anglický jazyk, ruský jazyk,

  Konzultační hodiny: pátek 3. hodina,

  kourilova.p@artecon.cz

  Mgr. Hana Leisnerová

  dějiny výtvarné kultury, realizace autorské tvorby,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 4. hodina,

  leisnerova.h@artecon.cz

  MgA. Sergey Lelyukh

  výtvarná příprava, fotografie, fotopraktikum,

  Konzultační hodiny: pátek 5. hodina,

  lelyukh.s@artecon.cz

  Mgr. Tomáš Moudrý

  fotografie, fotopraktikum,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 4. hodina,

  moudry.t@artecon.cz

  Mgr. Tomáš Novák

  informační a komunikační technologie, informační technologie, seminář informačních technologií,

  Konzultační hodiny: středa 5. hodina,

  novak.t@artecon.cz

  Ing. Ondřej Pabišta

  anglický jazyk, ekonomika, management, marketing, multikulturní fiktivní firma,

  Konzultační hodiny: středa 4. hodina,

  pabista.o@artecon.cz

  Mgr. Marie Pacltová

  realizace autorské tvorby, tiskové formy, úvod do grafického software,

  Konzultační hodiny: ,

  pacltova.m@artecon.cz

  Mgr. Šárka Pivodová

  fotografie, základy ekologie, základy společenských věd, fotografický design, komunikace,

  Konzultační hodiny: pondělí 7. hodina,

  pivodova.s@artecon.cz

  Mgr. Lucie Preverčíková

  dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, estetika,

  Konzultační hodiny: pátek 3. hodina,

  prevercikova.l@artecon.cz

  Mgr. Petr Procházka

  dějepis,

  Konzultační hodiny: pondělí 7. hodina,

  reditel.praha@artecon.cz

  Ing. Bc. Daniela Rýglová

  multikulturní fiktivní firma,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  ryglova.d@artecon.cz

  MgA. Jan Šajbidor

  herní grafika, herní animace,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  sajbidor.j@artecon.cz

  Mgr. Miroslav Šantin

  dějiny výtvarné kultury, dějepis, společenskovědní seminář, občanská nauka, teorie a praxe sportu,

  Konzultační hodiny: středa 2. hodina,

  santin.m@artecon.cz

  Ing. Irena Sedláčková

  účetnictví, cestovní ruch,

  Konzultační hodiny: pondělí 1. hodina,

  sedlackova.i@artecon.cz

  Bc. Lucie Setničková

  český jazyk a literatura, dějepis, žurnalistika a nová média,

  Konzultační hodiny: úterý 8. hodina,

  setnickova.l@artecon.cz

  Mgr. Martina Ševelová

  český jazyk a literatura, německý jazyk, žurnalistika a nová média,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 2. hodina,

  sevelova.m@artecon.cz

  Bc. Kateřina Skryjová

  dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, aplikovaná psychologie, komunikace,

  Konzultační hodiny: pondělí 4. hodina,

  skryjova.k@artecon.cz

  Mgr. Pavel Sládek, Ph.D.

  informační a komunikační technologie, ekonomika,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 5. hodina,

  sladek.p@artecon.cz

  Mgr. Martin Štěpánek

  videotvorba,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 9 hodina,

  stepanek.m@artecon.cz

  Mgr. Karel Stibor

  dějiny výtvarné kultury, tiskové formy,

  Konzultační hodiny: pondělí 3. hodina,

  stibor.k@artecon.cz

  Dominik Tautz

  anglický jazyk, český jazyk a literatura,

  Konzultační hodiny: pondělí 3. hodina,

  tautz.d@artecon.cz

  Ing. Jana Václavková

  ekonomika,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  vaclavkova.j@artecon.cz

  Šárka Vamberová

  fotografie,

  Konzultační hodiny: pondělí 8. hodina,

  vamberova.s@artecon.cz

  Bc. Hubert Váša

  český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie, základy ekologie, informační technologie, základy společenských věd, společenskovědní seminář,

  Konzultační hodiny: čtvrtek 5. hodina,

  vasa.h@artecon.cz

  Bc. Vít Zborník

  grafický design,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  zbornik.v@artecon.cz

  Mgr. Martin Žemlička

  úvod do grafického software, fotografický design,

  Konzultační hodiny: pátek 3. hodina,

  zemlicka.m@artecon.cz

  Pavel Zoch

  herní engine,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  zoch.p@artecon.cz

  Jana Zochová

  grafický design,

  Konzultační hodiny: po předchozí domluvě,

  zochova.j@artecon.cz