Poučení o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti

Ochrana osobních údajů a soukromí patří mezi jednu z našich priorit. V souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (známým též pod zkratkou GDPR) bychom vás rádi seznámili s tím, jak probíhá zpracování vašich osobních údajů. Zajímáte-li se o bližší informace související s podmínkami zpracovávání osobních údajů, přečtěte si dokument „Informace o zpracování osobních údajů“.

Výše uvedené nařízení EU vám zajišťuje řadu práv spojených se zpracováváním vašich osobních údajů. V případě, že máte zájem o uplatnění těchto svých práv, zašlete nám žádost dopisem spolu s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte více dotazů ohledně ochrany vašich údajů? Rádi vám je zodpovíme na telefonních kontaktech školy +420 725 196 038 | + 420 284 680 880 nebo osobně v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí domluvě.

Dokument GDPR

JUDr. Petr Přikryl
Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR

+420 582 342 949
akprikryl@seznam.cz