Otázky a odpovědi

FAQ´pro zájemce o studium – co vás zajímalo na dnech otevřených dveří.

Studijní obory

Které profese budou vhodné pro absolventy oboru televizní tvorba?
Absolvent tohoto oboru se může ucházet o specializované televizní profese výtvarného a ekonomického zaměření.
Je na oboru Design televizní tvorby důležitá výtvarná příprava?
Ano, zvláště v prvním ročníku je dotace výtvarné přípravy 6 hodin týdně.
V jakém ročníku Designu televizní tvorby je v plánu návštěva televizí?
Odborné exkurze jsou součástí již od 1. ročníku.
Z jakých předmětů se bude maturovat u oboru televizní tvorby?
Český jazyk, Anglický jazyk, Dějiny výtvarné kultury, DNA televizní tvorby.
Využívají se grafické tablety?
Ano, jsou součástí odborných předmětů.
Jak velké zkušenosti s programováním se předpokládají pro herní grafiku?
Veškeré odborné předměty se začínají učit od základů.
Používá se více 2D nebo 3D animace v oboru Herní grafika?
Obě animace jsou ve školním vzdělávacím programu zastoupeny s podobnou časovou dotací.
Jaké je uplatnění v oboru herní grafika?

Absolvent je připraven prosadit se jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti zaměřené na vývoj počítačových her v herních a grafických studiích, na oblast vývoje grafických aplikací atd.

Jakým vybavením disponuje obor Fotografie v reklamní praxi?
Vybavení je různorodé. Nesoustředíme se na jednu značku, aby naši žáci měli možnost pracovat s více druhy přístrojů. V příštím školním roce je plánovaná rekonstrukce fotoateliéru a další větší investice do vybavení.
Je potřeba pro obor Fotografie v reklamní praxi umět s Photoshopem?

Není potřeba. Veškeré odborné předměty se učí od základů.

Je potřeba pro obor Sportovní management být sportovec?

Není potřeba. V tomto oboru se prolínají ekonomické a sportovní předměty. Uplatnění je tudíž široké.

Je možné v průběhu studia přestoupit na jiný obor?

Je to možné. Z neabsolvovaných stěžejních předmětů se dělá rozdílová zkouška.

Je nutné k přihlášce na Sportovní management připojit potvrzení ze sportovního klubu?

K samotné přihlášce to nutné není. Potvrzení o sportování v klubu je třeba dodat, pokud chcete studovat pomocí individuálního spotovního plánu či individuálního vzdělávacího plánu.

Talentovky obecně

Můžu se přihlásit na dvoje talentové zkoušky najednou? A znamená to, že se již nemůžu hlásit na talentové zkoušky na jinou školu?
Ano lze se přihlásit na 2 talentové zkoušky. Do jednotlivých kolonek na přihlášce uvedete obor studia. Vyplněním druhé kolonky v přihlášce ovšem ztratíte možnost se přihlásit na druhou školu.
Jsou talentové zkoušky těžké?
V posledních letech je úspěšnost u talentových zkoušek cca. 90%
Je možné se hlásit na dva obory?
Ano. Na přihlášce do kolonky druhá škola vyplníte druhý obor.
Mělo by portfolio 100 % odpovídat oboru?
Ano mělo. Lze prokonzultovat s garantem oboru nebo při přípravném kurzu.
Domácí práce předkládané při talentových zkouškách si uchazeč odnese ten samý den?
Ano, práce ihned vracíme.
Jak dlouho trvají talentové zkoušky?
Přibližně 90 minut samotná zkouška. Počítejte ale s tím, že u nás strávíte cca. 4 – 5 hodin.
Kolik bychom měli předložit prací a jakého formátu?
Zadání domácích prací je uveřejněno ke každému oboru na webových stránkách v sekci „pro uchazeče“ – „přijímací řízení ART“.
Jak probíhá motivační pohovor?
Motivační pohovor probíhá převážně jako hodnotící pohovor domácích prací s doplňujícími otázkami.

Ostatní

Kolik hodin praxe mají žáci během studia?
Odborné praxe probíhají 14 dní ve 2. a 3. ročníku. Po celé studium se snažíme propojovat teorii s praktickou výukou.
Zajišťujete ubytování pro mimopražské uchazeče?
Škola ubytování nezajišťuje.
Jak je to s cestami do zahraničí?
Každoročně se snažíme uskutečnit tematický zájezd do zahraničí. Jsme součástí programu ERASMUS.
Jak u Vás funguje distanční výuka?
Pro všechny předměty využíváme Google Classroom a pro vybrané předměty i Google Meet.
Jaké vyučujete cizí jazyky? A jak intenzivně?

Na uměleckých oborech anglický jazyk s dotací 4 hodiny týdně. V ekonomických oborech anglický jazyk s dotací 4 hodiny týdně, ruský nebo německý jazyk s dotací 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku mají žáci možnost si vybrat povinně volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Máte pro konverzaci v anglickém jazyce rodilého mluvčího?

Ano. Pro konverzaci v anglickém jazyce máme rodilého Brita.

Je potřeba potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře?

Ano. Je to jedna ze základních podmínek studia na škole.

Od kolika hodin začíná škola?

Zpravidla od 8:00. V případě Tělesné výchovy v ranních hodinách se začíná od 7:00.

Jaká je výše školného?

Pro všechny obory je sjednocené školné 24 000,- Kč za rok.

Máte otázky ke studiu na VOŠ? Přejděte na tuto stránku.