Přijímací řízení

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART)

Vyhlášeno první kolo

1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů s talentovou zkouškou

Termín podání přihlášky:
do 30. 11. 2022
Termín talentové zkoušky:
4. 1. nebo 5. 1. 2023
Termín výsledků talentových zkoušek:
do 20. 1. 2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
6. 2. 2023

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2023.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (u oborů, kde je požadováno).
 • Úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.

Průběh talentové zkoušky

 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Dle zákona oznamujeme výsledek talentové zkoušky každému uchazeči písemně.

Seznam přijatých uchazečů