Přijímací řízení

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART)

Vyhlášeno první kolo

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů ART

Spolu s vyhlášením přijímacího řízení na této stránce najdete dokumenty s aktualizovanými kritérii přijímacího řízení do jednotlivých oborů. Dozvíte se zde také, způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Termín podání přihlášky:
do 30. 11. 2023
Termín talentové zkoušky:
8. 1. nebo 9. 1. 2024
Termín výsledků talentových zkoušek:
písemně do 20. 1. 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
15. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

Platí pro 1. kolo přijímacího řízení do maturitních studijních oborů ART:

82-41-M/05: Grafický design zaměření Fotografie v reklamní praxi
82-41-M/05: Grafický design zaměření Grafika médií
82-41-M/05: Grafický design zaměření Herní grafika
82-41-M/07: Modelářství a návrhářství oděvů zaměření Módní designér a vizážista

 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2024.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
 4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.
 5. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro žáka – uchazeče nejlepším výsledkem.

Průběh talentové zkoušky

 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Stáhnout přihlášku

Přihlášku doporučujeme podávat elektronicky v Digitálním přihlašovacím systému DIPSY.

Pořadí uchazečů – 1. kolo

Jedná se pouze o pořadí uchazečů 1. kola o studium v oborech ART
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude zveřejněno v systému DIPSY 15.5.2024 a na stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY 15.5.2024 a na stránkách školy.